STUKTURA ORGANIZACJI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
STUKTURA ORGANIZACJI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA - strona 1 STUKTURA ORGANIZACJI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA - strona 2 STUKTURA ORGANIZACJI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA - strona 3

Fragment notatki:


STUKTURA ORGANIZACJI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA (STATYCZNE, DYNAMICZNE I PRZESTRZENNE)
istota i ujęcie struktury organizacyjnej
elementy i funkcje struktury organizacji
klasyczne struktury organizacyjne
struktury zdecentralizowane (dywizje i holdingi)
struktury elastyczne (macierzowe)
CO TO JEST STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Struktura organizacyjna to podział władzy w organizacji, to ilość i rodzaj zadań, stanowisk i komórek oraz ich układ pionowy i poziomy wraz z powiązaniami między nimi.
UJĘCIE STATYCZNE UJĘCIE DYNAMICZNE - struktura w ujęciu dynamicznym pokazuje procedury współpracy pracowników organizacji w czasie.
GNIAZDO TOKAREK GNIAZDO WIERTAREK GNIAZDO SZLIFIEREK ELEMENTY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
funkcje, zadania
stanowiska
komórki (sekcje, działy, piony)
więzi organizacyjne
Funkcja to wiązka czynności wyróżniających się wspólną cechą jakościową systematycznie wykorzystywanych w danej organizacji (a więc wykonywanych ciągle lub w określonych interwałach). Tą cechą jakościową jest podobieństwo rodzajowe zadań:
ze względu na rodzaj funkcji
ze względu na szczebel
Stanowiska:
kierownicze
wykonawcze
specjalistycznych doradców
realizujące zadania kreatywne
stanowiska wykonujące zadania rutynowe
Stanowiska wykonawcze są łączone w sekcje albo działy.
Piony składają się z działów
Więź organizacyjna - wzajemna relacja między stanowiskami, komórkami i szczeblami.
więzi hierarchiczne - wynikają ze szczególnego charakteru struktury, istotną cechą wyróżniającą ją od innych więzi jest to że organ podległy służbowo ponosi odpowiedzialność jedynie przed organem kierowniczym znajdującym się w ciągu hierarchicznego podporządkowania, niezależnie od tego kto dane zlecenie wydał
więzi funkcjonalne - zwane inaczej więziami fachowego doradztwa
Komórki zwane sztabowymi lub funkcjonalnymi obarczano następującymi zadaniami wspomagającymi pracę przełożonych kierujących firmą:
wspomaganie merytoryczne procesu planowania, organizowania, motywacji i kontroli pracy podwładnych, realizowanego przez przełożonych liniowych


(…)

… i sprawozdawczości) standaryzacja procedur, typizacja definicji ról organizacyjnych, wymagań kwalifikacyjnych, sposobu wynagradzania - standaryzacja ról
ELEMENTY SKŁADOWE ORGANIZACJI CAŁKOWITEJ
Organizacja całkowita
Potencjalny poziom formalizacji
Organizacja poddająca się formalizacji
Organizacja niepoddająca się formalizacji (organizacja pozaformalna)
Pożądany poziom formalizacji
Organizacja formalizowana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz