Organizowanie - omówienie - Rozpiętość kierowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizowanie - omówienie - Rozpiętość kierowania - strona 1

Fragment notatki:

Organizowanie pojmuje się jako proces dostosowywania struktury organizacji do jej celów, zasobów i otoczenia
Strukturą jakiejś całości nazywamy zbiór stosunków między elementami rozpatrywany z określonego względu. Struktura organizacyjna dotyczy zbioru stosunków organizacyjnych, czyli takich, które mają znaczenie z punktu widzenia realizacji określonego celu (lub celów) i których wyrazem są określone więzi organizacyjne. Elementy struktury organizacyjnej (procesu organizowania)
Projektowanie stanowisk pracy
Grupowanie stanowisk pracy
Ustalania stosunków podporządkowania
Określanie rozkładu władzy
Różnicowanie stanowisk
Koordynacja
Wymiary struktury organizacyjnej:
Konfiguracja charakteryzuje kształt struktury: rozczłonkowanie, liczba szczebli hierarchicznych, rozpiętość kierowania oraz proporcje części składowych (komórek, pionów).
Centralizacja określa rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych.
Specjalizacja określa podział pracy, rozdział zadań między stanowiska pracy i zajmujących je ludzi.
Standaryzacja określa stopień typowości i zrutynizowania czynności w organizacji oraz ujednolicenia zasad postępowania.
Formalizacja określa zakres norm postępowania i zasad komuni­kowania się w organizacji .
Mechanistyczny model organizacji
Organiczny model organizacji
Do tzw. czynników strukturotwórczych zalicza się:
- cele organizacji,
- charakter otoczenia organizacji,
- stosowane w organizacji technologie,
- kulturę organizacyjną jej uczestników,
- wielkość organizacji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz