Zarządzanie firmą - Definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie firmą - Definicje - strona 1

Fragment notatki:

Organizowanie- decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji.
Struktura organizacyjna- zestaw elementów których można użyć do nadania kształtu organizacji.
Grupowanie stanowisk- proces łączenia grupy stanowisk pracy zgodnie z pewnym logicznym układem.
Grupowanie na podstawie funkcji, to grupowanie stanowisk wymagających tych samych lub podobnych czynności.
Grupowanie według wyrobu, grupowanie działalności wokół produktów lub grup produktów.
Grupowanie według klientów- grupowanie czynności niezbędnych do reagowania na potrzeby szczególnych klientó lub ich grup oraz do nawiązywania z nimi stosunków wzajemnego oddziaływania.
Grupowanie według lokalizacji- grupowanie stanowisk pracy na podstawie okresłonych miejsc lub obszarów geograficznych.
Rozpiętość kierowania- liczba osób podleających bezposrednio jednemu menedżerowi.
Uprawnienia władcze- włądza która została uprawomocniona przez organizację.
Delegowanie uprawnien- proces w toku którego menedżer przekazuje do wykonania innym część swoich obowiązków i uprawnień.
Współzależność na zasadzie sumowania- kiedy jednostki organizacjne działają przy niewielkim stopniu interakcji ich produkcja jest po prostu sumowana.
Współzależność sekwencyjna- wtedy gdy produkt jednej jednostki staje się na zasadzie sekwencji nakladem drugiej jednostki.
Współzależność wzajemna- działania przepływają między jednostkami w obie strony.
Stanowisko liniowe- Stanowisko w łańcuchu bezpośredniego wydawania poleceń odpowiedzialne za osiąganie celów organizacji.
Stanowisko sztabowe- ma za zadanie służyć doświadczeniem radą i wsparciem stanowiskom liniowym.
Schemat organizacyjny- ogólny układ elementów struktury organizacyjnej i wzajemnych zależności między tymi elementami służaccy do zarządzania całą organizacją.
Biurokracja to model struktury organizacyjnej oparty na zalegalizowanym i formalnym systemie uprawnień władczych.
Model behawioralny- model schematu organizacyjnego zgodny z poglądami szkoły stosunków międzyludzkich w myśleniu o zarządzaniu, w modelu tym kładziono nacisk na rozwijanie grup roboczych i procesy interpersonalne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz