Organizacja przedsiębiorstwa - cele

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja przedsiębiorstwa - cele - strona 1 Organizacja przedsiębiorstwa - cele - strona 2 Organizacja przedsiębiorstwa - cele - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzenie dr Dryl wykład nr 9:
Organizowanie - decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji
Struktura organizacyjna - zestaw elementów, których można użyć do nadania kształtu organizacji
Celem organizowania jest zapewnienie by każda wyodrębniona część przedsiębiorstwa pracowała bez zakłóceń i aby przedsiębiorstwo stanowiło „jedność wysiłków”
W znaczeniu ogólnym organizację można zdefiniować jako taką całość, której składniki współprzyczyniają się do powodzenia całości
Organizowanie w znaczeniu praktycznym jest jedną z podstawowych funkcji zarządzania polegającą na doprowadzeniu do realizacji planów przedsiębiorstwa poprzez dobranie ludzi, przydzielenie im zadań, zapewnienie im niezbędnych narzędzi, pozyskanie kapitału oraz niezbędnej informacji o odpowiedniej jakości, w odpowiedniej ilości oraz w odpowiednim czasie.
Do budowy organizacji menedżerowie mogą wykorzystać 6 podstawowych elementów konstrukcyjnych:
1. projektowanie stanowisk pracy
2. grupowanie stanowisk pracy
3. ustalanie hierarchicznej zależności (stosunków służbowej podległości) między poszczególnymi stanowiskami
4. rozdzielanie uprawnień decyzyjnych pomiędzy stanowiska
5. koordynację czynności pomiędzy stanowiskami
6. różnicowanie stanowisk
1 - Projektowanie stanowisk pracy: Polega na określeniu obowiązków poszczególnych osób pracujących w organizacji.
Specjalizacja stanowisk pracy - zakres w jakim ogólne działanie organizacji jest podzielone na mniejsze części składowe.
Korzyści specjalizacji pracy:
-robotnik wykonujący drobne proste zadania osiągnie dużą wprawę
-skraca się czas przechodzenia od jednego zadania do drugiego
-im węziej określimy zadania pracownika tym łatwiej można opracować wyspecjalizostane narzędzia pracy
-w razie nieobecności pracownika przyuczyć następcę
Alternatywy specjalizacji:
-Rotacja czynności, zadań lub stanowisk pracy - systematyczne przechodzenie pracowników od jednego stanowiska pracy (zadania, czynności) do innego
-rozszerzenie zakresu pracy - przydzielenie pracownikowi większej liczby zadań do wykonania
-wzbogacanie pracy - zwiększenie liczby zadań wykonywanych przez pracownika oraz rozszerzenie jego kontroli nad stanowiskiem pracy
2 - Grupowanie stanowisk pracy:
Proces łączenia w grupy stanowisk pracy zgodnie z pewnym logicznym układem.
Wg: funkcji, wyrobu, klientów, lokalizacji
Zalety stanowisk pracy:
możliwość obsadzenia każdego działu ekspertami
łatwiejszy nadzór


(…)

… podporządkowania:
Hierarchia zależności:
-jedność rozkazodawstwa
-zasada skalarna
Rozpiętość kierowania:
-liczba osób podlegających bezpośrednio jednemu menedżerowie
Optymalna rozpiętość
-relacje bezpośrednie, krzyżowe i grupowe
Liczba możliwych interakcji:
I=N[2doN/2+N-1]
Rozpiętość kierowania:
Jest to liczba pracowników podległych bezpośrednio danemu kierownikowi, natomiast zasięg kierowania jest to liczba pracowników podlegająca mu bezpośrednio i pośrednio.
Rozwój organizacji powoduje potrzebę zatrudnienia nowych pracowników, albo do nowo utworzonych komórek, albo do już istniejących. W tym drugim przypadku dochodzi do zwiększenia rozpiętości kierowania co może spowodować:
-zbyt rzadkie kontakty przełożonego z podwładnymi
-trudności z merytorycznym objęciem przez przełożonego problematyki, która kieruje…
… do decentralizacji zarządzania
-stopień decentralizacji zarządzania uzależniony jest od trudności wykonywanych zadań, rutyny i doświadczenia pracowników, a także osobowości kierownika
Decentralizacja - proces systematycznego delegowania władzy i uprawnień w ramach organizacji, tj. Przekazywania ich menedżerom średniego i niższego szczebla
Centralizacja - proces systematycznego utrzymania władzy i uprawnień…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz