Organizacje - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje - omówienie - strona 1 Organizacje - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

ORGANIZACJE, układy organizacyjne Struktury organizacyjne
narzędzie kierowania
jest całością funkcji i relacji określająca sposób sformalizowany misją, jaką każda komórka organizacyjna powinna wypełniać, oraz zasady współpracy między poszczególnymi częściami organizacji. Każda komórka organizacyjna jest wyposażona w uprawnienia (władzę) umożliwiające jej wykonywanie tej misji. Istniejące mechanizmy koordynacji zapewniają spójność i zharmonizowanie działań poszczególnych komórek.
Grupy komórek
zarządu - działy, oddziały, sekcje realizuje się funkcje ogólno realizacyjne
ruchu - wydziały produkcyjne, brygady - pełnią rolę bezpośrednią lub pomocniczą w produkcji (transport, zaopatrzenie)
poza operacyjne np. działy socjalne, stołówka, przedszkola, żłobki
Komórki zarządzania - funkcje kierownicze
Komórki ruchu - realizacyjne, wykonawcze
Struktura organizacyjna to ilość i rodzaj zadań, stanowisk i komórek oraz ich układ pionowy i poziomy wraz z powiązaniami między nimi.
Elementy struktury organizacyjnej
zadania
stanowiska
komórki (sekcje, działy, piony)
więzi organizacyjne
hierarchiczna
funkcjonalna
techniczna
informacyjna
Wymiary struktury organizacyjnej:
Spiętrzenie (liczba szczebli)
Konfiguracja
Spłaszczenie (liczba równoległych pionów - rozpiętość
Centralizacja - rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych na poszczególnych szczeblach (stopień autonomii poszczególnych części firmy)
Podział pracy i specjalizacja - rozmieszczenie zadań w strukturze i wynikający stąd stopień
Różnorodności zadań realizowanych w poszczególnych ogniwach struktury
Złożoność - ilość, rodzaj, kierunek i siła wzajemnych powiązań występujących pomiędzy
Częściami struktury
Formalizacja - stopień samodzielności w realizacji zadań pozostawiony pracownikom przez
Przepisy
Nie ma struktury uniwersalnej.
Czynniki kształtujące strukturę organizacyjną:
Otoczenie
Strategia firmy struktura
Czynniki
wewnętrzne
strategia firmy
charakter otoczenia
stopień samodzielności firmy
pozycja firmy na rynku
wielkość firmy
rodzaj i dywersyfikacja działalności firmy
wymogi technologii, stopień mechanizacji i automatyzacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz