Nauka o organizacji i zarządzaniu - ważne pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o organizacji i zarządzaniu - ważne pojęcia - strona 1

Fragment notatki:

Przedmiotem nauk o organizacji i zarządzaniu jest człowiek i rzeczowe środki działania (warunki, narzędzia, procesy)
Podmiotem nauk jest człowiek jako istota działająca, a więc zachowująca się świadomie.
Sposób działania - to umyślny dobór zasobów i środków działania oraz zgodne z zamiarem ich zastosowania
Technika działania - to szczegółowo opisany sposób działania
Metoda - to uświadomiony i uporządkowany sposób działania złożonego, powtarzalny z racji jego skuteczności
Nauka ta ma charakter interdyscyplinarny
Kierowanie - odnosi się do ludzi (jest tyle definicji ilu autorów się tym zajmuje) to sztuka osiągania celów przez innych ludzi
Funkcje kierownicze: -planowanie
-organizowanie
-motywowanie
kontrolowanie (wyniku pracy, przebiegu pracy)
Role kierownik a (menedżera) nie zależnie od szczebla hierarchicznego:
Role sterujące ( decyzyjne ) _ inicjator (przedsiębiorca) - jest inicjatorem, projektodawcą i stymulatorem zmian i innowacji
-regulator (korektor) - koryguje występujące w firmie zakłócenia
-dysponent (dystrybutor zasobów) - rozdziela wszelkie zasoby firmy; czas, fundusze, wyposażenie, ludzi -negocjator - reprezentuje organizację w głównych negocjacjach w istotnych dla firmy sprawach Role interpersonalne ( społeczne ) -reprezentant (symboliczna) - jest prawnym i społecznym symbolem firmy
-przywódca (lider) - buduje relacje z podwładnymi, komunikuje się z nimi, motywuje - jest przywódcą (coachem) -łącznik - utrzymuje sieć kontaktów poza firmą, które jej pomagają i umożliwiają zdobywanie informacji Role infor macyjna -monitor (monitorowanie) - poszukuje informacji zewnętrznych i wewnętrznych o zdarzeniach mających wpływ na firmę
-propagator (rozsadnik) - rozpowszechnia wewnątrz firmy informacje pochodzące ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych
-rzecznik (spiker) - przekazuje na zewnątrz firmy informacje o niej samej
Kwalifikacje menedżerskie : techniczne (specjalistyczne) - ten rodzaj umiejętności jest niezbędny w przypadku, gdy kierownik wywiązując się z roli koordynatora zachowań podwładnych:
-ściśle wyznacza czas realizacji zadań
-dzieli zadania zespołu na czynności
-wpływa istotnie lub narzuca sposób wykonania zadań (czynności, tzn. czas, tempo i kolejność ich wykonywania)
-przydziela zadania poszczególnym osobom
-kontroluje, ocenia i koryguje w/w determinanty działania podwładnych Umiejętności specjalistyczne służą więc kierownikowi do pełnienia operacyjnych funkcji kierowniczych polegających na nadzorze i instruktażu podwładnych który niekiedy oznacza konieczność zademonstrowania wykonania czynności.


(…)

… jest technologia produkcji
-przedmiotowe - związane z przedmiotem wytwarzania
Struktury niestabilne (nowoczesne) - elastyczne
-organiczna - najbardziej elastyczna, nie potrzeba żadnej specjalnej polityki kadrowej, nie warunkuje stabilizacji, słabi eliminują się sami pracownicy.
10 wybitnych
80 przeciętnych
10 do niczego się nie nadają
-zadaniowa - odmiana struktury organicznej - nie mogą być stosowane…
… itp.
Jeżeli powiemy że dział marketingu jest systemem to podsystemem jest:
-reklama
-dystrybucja itp.
Podsystem - część systemu, który jest składnikiem dla systemu, który działa dla niego a system oddziałuje na podsystem
Zakres analizy określany jest nie ramami formalno organizacyjnymi a w sposób merytoryczny:
-badany jest problem a nie instytucja
-analiza systemowa - jest analizą interdyscyplinarną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz