Wykład - Elementy struktury organizacyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Elementy struktury organizacyjnej - strona 1 Wykład - Elementy struktury organizacyjnej - strona 2 Wykład - Elementy struktury organizacyjnej - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy zarządzania prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka
Wykład 4
Elementy struktury organizacyjnej:
Więzi organizacyjne:
Liniowe
Funkcjonalne
Informacyjne
techniczne
Jednostki organizacyjne:
Stanowiska organizacyjne
Komórki organizacyjne
Piony organizacyjne
Mechanizmy koordynacji:
Hierarcha
Procedury
Plany
Pełny obraz struktury organizacyjnej, czyli jej wymiary
Konfiguracja (kształt struktury, wysokość hierarchii)
Centralizacja (decentralizacja)
Specjalizacja (podział pracy)
Formalizacja (stopień ograniczenia dowolności)
Standaryzacja (stopień ograniczenia swobody)
Liczba osób pod kierownikiem zależy od predyspozycji kierownika.
Jak powstaje struktura organizacyjna - projektowanie :
Określenie elementów struktury i stworzenie hierarchii przez grupowanie stanowisk w komórki, a komórek w większe jednostki oraz ustalenie łączących je więzi
Przydzielenie stanowiskom i komórkom organizacji celów i zadań (wynikających z misji i celów organizacji
Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych
Sformalizowanie procesów wykonawczych i zarządzania (procesów informacyjno decyzyjnych)
Klasyczne zasady projektowania struktur organizacyjnych:
Zasada hierarchii służbowej
Zasada jedności kierowania
Zasada wyraźnego delegowania uprawnień i przestrzegania triady zadania- uprawnienia- odpowiedzialność
Zasada specjalizacji
Przykłady różnych typów struktur organizacyjnych
Struktury smukłe(mała rozpiętość kierowania) i płaskie (duża rozpiętość kierowania)
Sformalizowane i niesformalizowane
Struktury:
Liniowa
Dotyczy małych przedsiębiorstw
Najprostsza struktura
Prostota i zrozumiałość zależności
Jano określona władza i odpowiedzialność
Szybkie podejmowanie decyzji
Wady:
Brak możliwości pogłębienia specjalizacji (w zarządzaniu)
Kierownicy muszą znać się na wszystkim
Funkcjonalna
Stosowana przez firmy o ograniczonym asortymencie wyrobów
Zapewnia stały nadzór każdego z pionu
Specjalizacja według funkcji
Wady:
Tendencje do centralizacji
Trudność w określaniu odpowiedzialności za wynikii
Trudność z koordynacja organizacji pionów
Przykład:
Dywizjonalna (zakładowa) np. fiat jest tworzona według kryteriów:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz