Uniwersytet Gdański - strona 10

SIM-badania jakościowe na rynku usług

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1281

BADANIA JAKOŚCIOWE NA RYNKU USŁUG 16 stycznia 2012 - zaliczenie - 5 pytań problematycznych z dziedziny badań jakościowych Literatura: 1. Anna Maria Nikodemska-Wołowik „ Jakościowe badania marketingowe ”, PWE Warszawa 1999 2. Kaczmarczyk „Badania marketingowe - podstawy metodyczne”, PWE Warszawa 2...

Swobodne wywiady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1344

Swobodne wywiady ( Free Interviews - FI) - I etap fazy polegają na luźnej, nieskrępowanej, indywidualnej rozmowie osoby badanej z prowadząca badanie na określony temat ideą wywiadu jest zachęcenie respondenta do długiej, wyczerpującej wypowiedzi rola osoby prowadzącej wywiad jest pasywna, ogranicza...

System badań marketingowych-jakosciowe i iliosciowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 301
Wyświetleń: 994

System badań marketingowych - podobnie jak system obserwacji otoczenia oraz system informacji rządowej dostarcza informacji o możliwościach rynkowych przedsiębiorstwa, poprzez badanie potrzeb konsumentów, badanie sprzedaży produktów, ocenę prowadzonych strategii reklamowych czy działalności konkure...

Zagadnienia-badania mediów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Badania mediów
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2009

1.    Róznice miedzy badaniem iloœciowym i badaniem jakościowym   badania jakościowe służące zrozumieniu przyczyn zachowań i ich dokładnemu opisowi badania ilościowe służące dostarczeniu wskaźników charakteryzujących powszechność zjawiska 2. Zalety próbkowych badań 3. Co to jest /na czym polega CAT...

Pytania na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1491

1.Badania jakościowe - ogólna kategoria rozmaitych metod i technik badawczych cechujących się następującymi wspólnymi właściwościami skoncentrowanie się na poznaniu, opisie, wyjaśnianiu różnorodności zjawisk, a nie na diagnozie częstości ich występowania wykorzystanie w charakterze informatorów po...

Planowania strategiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 1533

Pierwsze półrocze poziom planowania strategicznego w każdym roku. Operacyjne druga połowa roku, gdy grożą odchylenia pojawiają się dyspozycje. Planowanie dyspozycyjne nie dotyczy tylko okresu krótkiego. Walka z odchyleniami z bieżącego roku. Materiały informacyjne potrzebne w planowaniu - podkładk...

Atrykuły plus koszty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1197

Artykuł 1 - trzeba się zdecydować na importowanie, mimo że Artykuł 1 ma największe PF - na start. Towar handlowy. 1000*(500-420)=8 1500 *(450-420) = 4500 za małe pokrycie Dojne krowy są wypychane z przedsiębiorstwa, aby zrobić miejsce następnym. Artykuł 2 1800 t, ulepszenie o 5% 1,9RB/T -∆ rob. Be...

Controller - Ustalanie celów organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1043

Controller - nie kontroluje, lecz troszczy się, aby każdy mógł kontrolować siebie w ramach swojego budżetu osiągając swoją część celu przedsiębiorstwa Controlling nie jest możliwy bez plan...

Koszty - Kalkulacyjne koszty socjalne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 231
Wyświetleń: 994

Rysunek zł PRODUKCJA 1I 31.XII Na stronach nie przekraczać 10 pozycji kosztów Śmietnik koszty pozostałe - jak już mogą wynosić kilka % Kalkulacyjne koszty socjalne: Składki ubezpieczeń społecznych, emerytalne, odprawy emerytalne itp. Barburka, nagrody jubileuszowe są rozkładane po 1/12 na każd...

Plan strategiczny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1246

Plan strategiczny: Obraz przewodni - misja, wizja, twarz przedsiębiorstwa, kojarzona z każdą firmą. Każdy z firmy wie o firmie wszystko. Zmiana obrazu przewodniego tak, aby klient się nie zorientował, żeby go nie stracić. Cechy produktu Cechy klientów po jednym krótkim zadaniu Cechy firmy Np. v...