Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 5

Ekonomia matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 707
Wyświetleń: 11074

Pierwszy plik zawiera 13 stron z 75 pytaniami wraz z krótkimi odpowiedziami. W pliku tym występują liczne wykresy i wzory. Można tu znaleźć takie pojęcia jak: koszyki dóbr, przestrzeń metryczna, przestrzeń towarów, liniowa kombinacja wypukłej dwóch koszyków, relacja indyferencji konsumenta, sil...

Ekonomia wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3164

Pierwszy plik zawiera materiały z wykładów i ma objętość 11 stron, natomiast drugi ma objętość 23 stron i zawiera materiały pochodzące z ćwiczeń. Warto nadmienić, że w drugim dokumencie znajdziemy także wzory z zakresu przedmiotu. W pierwszym pliku znajdziemy informacje na temat: na czym polegał...

Zarządzanie strategiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3682

doc w sumie ok 200 stron. Plik zawiera notatki z zajęć z przedmiotu Zarządzanie strategiczne prowadzonego przez dr hab. Ewa Izabela Stańczyk-Hugiet na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Notatka opisuje kwestie związane z zarządzaniem strategicznym. W notatka poruszane są m.in. takie kwesti...

Opracowanie książki Finanse Publiczne S.Owsiaka

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Leszek Patrzałek
 • Finanse publiczne
Pobrań: 4956
Wyświetleń: 14665

Owsiaka i zawiera 54 strony. Notatka porusza zagadnienia takie jak: pojęcie nauki o finansach publicznych, funkcje finansów publicznych, system finansów publicznych, formy redystrybucji dochodów, dochody publiczne, gospodarcze i społeczne skutki podatków, wydatki publiczne, równowaga budżetowa.    ...

Logistyka-definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1393

w pliku wytłumaczone są definicje takie jak: badania rynku, całkowite koszty logistyczne, CIM, cyrkulacja, dekonsolidacja, handel, integracja hierarchiczna, jakość, logistyka marketingowa, logistyka MIX, racjonalizacja, reengineering. AKTYWNY I INTEGRACYJNY ASPEKT LOGISTYKI - Przejawia się on w j...

Finanse - zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 280
Wyświetleń: 5166

Zadania dotyczą zagadnień takich jak: stopa spot, stopa forward, stopa spot depozytu, stopa forward kredytu. LISTA 1  Zad 1.   Na  rynku  dostępna  jest  trzyletnia  stopa  spot  równa  10%,  półtoraroczna  stopa  forward  po roku równa 9%, oraz półroczna stopa forward po dwa i pół roku równa 1...

Przedsiebiorczość

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Zbigniew Michalik
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3171

in. zagadnienia takie jak: wspieranie sektora MSP, polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, zakres usług informacyjnych obejmuje udzielanie informacji. Wspieranie sektora MSP: 1)poziom krajowy PARP 2)poziom regionalny RIF 3) poziom lokalny KSU( Krajowy System Usług) Polska agencja rozwoju przedsi...

Egzamin matematyka finansowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Marek Biernacki
Pobrań: 287
Wyświetleń: 6867

EGZAMIN MTF 2010 - zadania 1. Przewidując stopę inflacji 5% rocznie, ustalono że spłata pożyczki 6500zł po 2 latach wyniesie 8000 zł. Oblicz realną roczną stopę oprocentowania, jeśli: a) poziom inflacji będzie zgodny b) inflacja w 1 roku=5% , w 2-gim roku - 6%. 2. Wiedząc, że K1(0)=100 oraz K2(0)=...

Współczynniki gerckie

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • mgr Paweł Pieta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

Współczynniki greckie Gamma Współczynnik Gamma wskazuje o ile zmieni się wartość Delty jeżeli wartość instrumentu bazowego zmieni się o 1 punkt. Gamma jest więc drugą pochodną ceny opcji względem kursu instrumentu bazowego. Delta Delta j...

Marketing - Nowy produkt

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Marek Prymon
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1715

Firma „Gerber” jest jednym z największych producentów soków i nektarów w kraju. W mniejszych ilościach wytwarza się tu również wody mineralne. Przedsiębiorstwo wprowadza na rynek setki produktów rocznie. Są one bardziej udoskonalone smakowo. Strategia rozwoju produktu polega nie tylko na wprowadze...