Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 4

Filozofia - zagadnienie kosmologiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Jacek Widomski
 • Filozofia i etyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: U podstaw rzeczywistości jest WODA, POWIETRZE, OGIEŃ, AFEIRON (BEZKRES). Za-stanawiali się, czy w obrębie rzeczywistości da się znaleźć pierwiastek? Czyli wspólny mia-nownik, do którego można sprowadzić to co jest. Chodziło o to, aby u podstaw rze...

Mikroekonomia - obszerne materiały

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3976

Pierwszy plik zawiera omówienie pajęczynowego modelu równowagi rynkowej. Drugi dotyczy zmian punktu równowagi w wyniku przesunięcia funkcji podaży i popytu, odpowiada na pytanie: w jakim stopniu producenci mogą przerzucić wzrost kosztów produkcji na nabywców oraz porusza tematykę ustalania prze...

Prawo i ekononomia w ochronie środowiska - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4284

Pierwszy wykład składa się z 5 stron i dotyczy środowiska w naukach ekonomicznych, w tym porusza takie zagadnienia jak: definicja środowiska, środowisko przyrodnicze, naturalne, geograficzne i antropogeniczne, ekonomia środowiskowa, ograniczoność zasobów środowiska przyrodniczego oraz środowis...

Makroekonomia - powtórka do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Makroekonomia
Pobrań: 924
Wyświetleń: 5698

W niniejszym dokumencie można spotkać takie zagadnienia jak: ekonomia, dobra, zasoby, środki pracy, przedmioty pracy, czynniki, technologia, pojęcie rzadkości, modelowe ujmowanie zagadnień ekonomicznych w teorii ekonomii, model ekonomiczny, abstrakcja teoretyczna. W treści dokumentu wyjaśniono te...

Statystyka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2345

Statystyka w rozumieniu tego wykładu to zbiór metod służących pozyskiwaniu, prezentacji, analizie danych. Co znajdziecie w środku. Pojęcie statystyki matematycznej, populacja generalna lub zbiorowość generalna, populacja generalna skończona, populacja generalna nieskończona, cecha statystyczna, ba...

Zarządzanie logistyką

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3136

Całość podzielona jest na trzy tematy, pierwszy: logistyka ogólne wiadomości, który zawiera: reguła opóźniania, analiza ABC w odniesieniu do zapasów, analiza ABC, model stałego punktu zamawiania. W drugim temacie jaki poruszymy znajdziemy pojęcia dotyczące obsługa klienta, a także związane z ty...

Podstawowe zagadnienia z filozofii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3493

W niniejszej notatce można spotkać takie zagadnienia jak: ontologia, antropologia filozoficzna, gnoseologia, szkoła jońska, idealizm obiektywny, koncepcja człowieka, dusza, teoria poznania. Ponadto w dokumencie można spotkać charakterystykę szkół filozoficznych, takich jak: szkoła epikurejska, st...

Filozofia - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1876

Dokument ten stanowi podsumowanie wiedzy z przedmiotu i może być wielce pomocny przy powtórce do egzaminu. W niniejszym dokumencie można spotkać takie zagadnienia jak: filozofia, filozofia a religia, etycznym intelektualizm, ontologia, teoria poznania, filozofia człowieka, idea państwa, wiedza ...

Wykłady z mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3388

Każdy z plików zawiera 1 wykład z przedmiotu. Dodatkowo oprócz tekstu w dokumentach można znaleźć również wzory i wykresy. Pierwszy plik ma objętość 4 stron i zawiera wykład dotyczący długookresowej równowagi rynkowej na rynku danego dobra w warunkach konkurencji doskonałej. Przedmiotem rozważa...

Socjologia całość

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Socjologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2821

W niniejszym dokumencie można spotkać takie zagadnienia jak: akulturacja antycypująca, amalgamacja kulturowa, ekumena kulturowa, deformacja kulturowa, dumbing kulturowy, elity kompradorskie, globalizacja, imperializm, imperializm kulturowy, uniformizacja świata. Ponadto w dokumencie opisano rów...