Prawo i ekononomia w ochronie środowiska - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4319
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo i ekononomia w ochronie środowiska - wykłady - strona 1 Prawo i ekononomia w ochronie środowiska - wykłady - strona 2 Prawo i ekononomia w ochronie środowiska - wykłady - strona 3

Fragment notatki:Pierwszy wykład składa się z 5 stron i dotyczy środowiska w naukach ekonomicznych, w tym porusza takie zagadnienia jak: definicja środowiska, środowisko przyrodnicze, naturalne, geograficzne i antropogeniczne, ekonomia środowiskowa, ograniczoność zasobów środowiska przyrodniczego oraz środowisko w historii myśli ekonomicznej. Drugi wykład zawiera materiały dotyczące zasobów naturalnych i ich roli w rozwoju społeczno-gospodarczym. Składa się z 7 stron, gdzie opisane zostały takie zagadnienia jak: zasoby środowiska i ich wartość użytkowa, klasyfikacja zasobów, typy zasobów środowiska, zasoby niewyczerpywalne, zasoby wyczerpywalne. Następnie opisano szerzej kryteria klasyfikacji zasobów, a mianowicie:
charakter procesów zachodzących w zasobach, miejsce występowania, ruchliwość, dostępność i opłacalność użytkowania, stopień rozpoznania geologicznych zasobów w ziemi, odnawialność, cykl reprodukcji, obfitość. Później znalazło się również miejsce by poruszyć temat ekonomicznego efektu szczupłości zasobów naturalnych oraz problemu optymalizacji wykorzystania zasobów. Kolejny plik również ma 7 stron, zawiera informacje na temat wartości środowiska, w tym dotyka pojęć: własność środowiska, straty ekologiczne, typologia strat ekologicznych oraz metody szacowania wartości środowiska. Wyróżniamy tu takie metody jak: metoda analizy efektów produkcyjnych, metoda nakładów prewencyjnych, metoda kosztów restytucji, metody wyceny kapitału ludzkiego, metody hedoniczne, metoda kosztu podróży, metoda deklarowanych preferencji. Czwarty wykład dotyczy polityki ekologicznej w Unii Europejskiej, traktatów europejskich . Omówiono tu również bardziej szczegółowo programy działań środowiskowych unii europejskiej, a także zasady polityki ekologicznej unii europejskiej. Piaty wykład porusza temat prawne uwarunkowania ochrony środowiska w Polsce, w tym takie zagadnienia jak: system prawa ochrony środowiska, ochrona środowiska w konstytucji, podstawowe zasady i sposoby ochrony środowiska, aspekt międzynarodowy ochrony środowiska. Następny plik ma objętość 7 stron i zawiera materiały o instrumentach ochrony środowiska. Poruszone zostały tu takie elementy tej tematyki jak: rola instrumentów ochrony środowiska w polityce ekologicznej państwa, bezpośrednie regulacje ochrony środowiska, pośrednie instrumenty ochrony środowiska oraz kryteria wyboru instrumentów ochrony środowiska. Siódmy dokument o objętości 6 stron zawiera materiały o ochronie powierzchni ziemi i zasobów geologicznych. Bardziej szczegółowo chodzi tu o sposoby ochrony powierzchni ziemi. Dokładniej w notatce dotknięto również sprawę wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, rekultywacji gruntów, gospodarki zasobami geologicznymi, podziału kopalin oraz temat opłaty eksploatacyjnej. Plik 8 porusza takie zagadnienia jak: prawno-ekonomiczny podział zasobów wodnych, zlewniowy charakter gospodarki wodnej, własności wód, formy korzystania z wód, pozwolenie wodoprawne, instrumenty ekonomiczne w gospodarce wodnej. Następny wykład składa się z 5 stron i dotyczy ochrony i wykorzystania żywych zasobów przyrody, w tym omawia takie aspekty tego zagadnienia jak: formy konserwatorskiej ochrony przyrody, usuwanie drzew i krzewów, etyczno?moralny aspekt postępowania ze zwierzętami. Wykład 10 dotyczy odpadów. Znajduje się tu charakterystyka pojęcia i podział odpadów na kategorie, a także podstawowe zasady gospodarowania odpadami, planowanie gospodarki odpadami, sposoby postępowania z odpadami oraz opłata za skł ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz