Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 3

Biznes międzynarodowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Agnieszka Piasecka-Głuszak
 • Biznes Międzynarodowy
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3311

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: podział rynków, giełdy, cechy towarów giełdowych, rodzaje transakcji giełdowych, funkcje giełd towarowych, targi, formy franchisingu, wady franchisingu, zalety franchisingu, pośrednicy w handlu międzynarodowym, polityka kursu płynnego, narzędzia taryf...

Prawo ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3206

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...

Konsolidacja sprawozdań ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2961

Zawiera ona informacje tj: Kiedy dokonuje się konsolidacji, na czym polega konsolidacja, jakie są metody konsolidacji, kiedy nie trzeba konsolidować, co stanowi grupę kapitałową, co to jest wartość godziwa. Umieszczone zostały także dania ...

System polityczny Francji

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • mgr Józef Pinior
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4116

System polityczny Francji Francja to państwo w zachodniej części kontynentu europejskiego. Graniczy z Belgią, Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcarią, Włochami, Hiszpanią i Andorą. Kraj jest także połączony z Wielką Brytanią przez tunel pod kanałem La Manche. Zajmuje obszar 551 000 km2 i jest trzecim ...

Zarządzanie strategiczne - przedmiot, istota

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3038

Zawiera on 9 stron notatek w formie elektronicznym i porusza następujące zagadnienia: przedmiot i proces zarządzania strategicznego, cechy zarządzania strategicznego, wizja przedsiębiorstwa, źródła misji, pojęcie i podstawowe kwalifikacje strategii. Zagadnienie strategii zostało bardzo dokładnie op...

Klasyfikacje analizy strategicznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3521

Pojęcie, klasyfikacja i zakres analizy strategicznej Zarządzanie strategiczne składa się z trzech etapów: analizy, planowania i zarządzania, rozumianego jako etap realizacji strategii. W sensie czynnościowym, analiza strategiczna jest zbiorem działam diagnozujących organizację i jej otoczenie, umo...

Pytania i odpowiedzi- Kolokwium z Kierunków Rozwoju Współczesnej Ekono...

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr inż. Zbigniew Jakubczyk
 • Kierunki Rozwoju Współczesnej Ekonomii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3353

M. in. : różnica między kardynalną a ordynalną teoria uzyteczną, założenia funkcji użyteczności, optimum konsumenta. Notatka zawiera równiez informacje takie jak: krzywa jednakowego dochodu, pierwsza zasada Gossena, przesłanki neoklasycznej teorii użyteczności. 1. WYPROWADŹ WZÓR NA TANGENS NACHYL...

Psychologia w pigułce cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Sylwia Przytuła
 • Psychologia
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3724

Główne zagadnienia, które są poruszane to: koncepcje osobowości człowieka, behawioryzm, eksperyment Pawłowa. Dodatkowo tłumaczy istotne kwestie związane z dziedzinami takimi jak: psychologia poznawcza czy międzykulturowa, inteligencja. Takż...

Psychologia w pigułce cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Sylwia Przytuła
 • Psychologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1953

Podstawowe informacje poruszane w notatce to: relacje interpersonalne, teorie agresji, profil kwalifikacyjny managera, manipulacje oparte na samoocenie. Dodatkowo podejmuje temat: Ekspresja emocji i manipulacje emocjami, przedstawia funkcje emocji czy też emocje podstawowe. Tłumaczy mechanizmy...

Prawo międzynarodowe - Prawo prywatne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1960

Różnice między prawem prywatnym a prawem publicznym, różnice między prawem publicznym międzynarodowym a prawem prywatnym międzynarodowym. Ponadto przedstawiona jest wąska i szeroka koncepcja (pojęcie) prawa prywatnego międzynarod...