Klasyfikacje analizy strategicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3528
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacje analizy strategicznej - strona 1 Klasyfikacje analizy strategicznej - strona 2 Klasyfikacje analizy strategicznej - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie, klasyfikacja i zakres analizy strategicznej
Zarządzanie strategiczne składa się z trzech etapów: analizy, planowania i zarządzania, rozumianego jako etap realizacji strategii. W sensie czynnościowym, analiza strategiczna jest zbiorem działam diagnozujących organizację i jej otoczenie, umożliwiających zbudowanie planu strategicznego i jego realizację. W sensie narzędziowym analiza strategiczna jest zestawem metod analizy, które pozwalają na zbadanie, ocenę i przewidywanie przyszłych stanów wybranych elementów przedsiębiorstwa i jego otoczenia z punktu widzenia możliwości przetwarzania i rozwoju. Aby opracować strategię, należy dobrze znać przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Trzeba przewidywać możliwe zmiany, ich wpływ na przedsiębiorstwo i odpowiednio na nie reagować. Taką możliwość „przewidywania” przyszłości może dać odpowiednio przeprowadzona analiza strategiczna. Analiza ta stanowi zbiór metod i działań diagnozujących otoczenie i przedsiębiorstwo w celu zbadania obecnych i przyszłych stanów i powiązań dla przygotowania podstaw formułowania strategii. Przede wszystkim, powinna dostosować się do konkretnej sytuacji, w jakiej przedsiębiorstwo w danej chwili się znajduje lub będzie znajdywać się w przyszłości.
Obecnie, analiza strategiczna rozumiana jest dosyć szeroko, nie tylko jako zbiór różnych metod i etapów działania, ale głównie jako sposób w jaki działają ludzie i organizacje myślące strategiczne. Oznacza to, że dążą one do jak najlepszego poznania sytuacji, wyboru celów, wybiegania myślami do przodu. Chcą ciągle zmieniać sposoby i obszary działania przedsiębiorstwa zgodnie ze zmieniającą się wizją przedsiębiorstwa i stanem jego otoczenia. Analiza strategiczna ma charakter interdyscyplinarny- wykorzystuje metody ilościowe jak i jakościowe z dziedziny marketingu, ekonomii, socjologii czy finansów. Rozkłada całość na pewne elementy i bada każdy z nich pod kątem związków między nimi. Cechy współczesnej analizy strategicznej to:
szeroki zakres wykorzystywania analiz finansowych (…)
odejście od technokratycznego (…) spojrzenia na analizę i docenienie jej jakościowych czynników
odejście od gotowych recept i przepisów na dobrą analizę i dobrą strategię w stronę podejścia sytuacyjnego
systemowy oraz kompleksowy charakter analizy.
Analiza strategiczna koncentruje się na dwóch obszarach: analizy wewnętrznej i analizy otoczenia. Pierwsza z nich dotyczy obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, takich jak obszar finansów, personalny, logistyczny czy sprzedaży. Druga bada otoczenie bliższe firmy- klienci, dostawcy, konkurenci, oraz otoczenie dalsze- środowisko prawne, społeczne, polityczne. Najważniejszym zadaniem analizy jest spójne spojrzenie na całe przedsiębiorstwo, a jej zakres to: oczekiwania i cele ludzi i grup mających związek z przedsiębiorstwem, zasoby organizacji oraz zewnętrzne otoczenie organizacji.

(…)

… strategią dotyczącą małych przedsiębiorstw jest strategia dyferencjacji. Polega ona na różnicowaniu usługi bądź produktu, tworząc coś co można uznać za unikatowe. Nie unika się bezpośredniej konfrontacji kosztowej i cenowej- chodzi tu tylko o proponowanie unikalnej oferty. Różnicować można produkt, świadczenie usług towarzyszących, obsługę nabywców czy sprawność sieci dystrybucji. Strategia ta opiera…
… oraz zewnętrzne otoczenie organizacji. Właściwie przeprowadzona analiza powinna obejmować trzy obszary: środowisko makroekonomiczne, konkurencyjne (mikroekonomiczne) i potencjał własny przedsiębiorstwa. Makrootoczenie to zespół warunków funkcjonowania organizacji, który wynika z działalności przedsiębiorstwa w określonym regionie, kraju. Bardzo mocno określa możliwości rozwoju i działalności przedsiębiorstwa, które nie ma na te uwarunkowania żadnego wpływu. Makrootoczenie można podzielić na:
otoczenie prawne- wynika ono z przepisów prawa kraju, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje
otoczenie ekonomiczne- inflacja, kursy walut, bezrobocie itp.
otoczenie polityczne- polityka rządu, władza
otoczenie społeczne- wynika ze stylu życia społeczeństwa, kultury, zwyczajów panujących na danym terenie
otoczenie technologiczne- wynika z poziomu…
… rozwoju technologicznego i technicznego, wydatków państwa na badania i rozwój
otoczenie międzynarodowe- wynika z uwarunkowań międzynarodowych
otoczenie demograficzne- wynika ze struktury wiekowej, płci
Środowisko konkurencyjne to inaczej mikrootoczenie, czyli wszystkie podmioty gospodarcze, które mają z przedsiębiorstwem bliskie powiązania. Należą do niego dostawcy, klienci, konkurencji istniejący…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz