Biznes międzynarodowy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3584
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes międzynarodowy - wykład - strona 1 Biznes międzynarodowy - wykład - strona 2 Biznes międzynarodowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: podział rynków, giełdy, cechy towarów giełdowych, rodzaje transakcji giełdowych, funkcje giełd towarowych, targi, formy franchisingu, wady franchisingu, zalety franchisingu, pośrednicy w handlu międzynarodowym, polityka kursu płynnego, narzędzia taryfowe, narzędzia nietaryfowe, narzędzia pozataryfowe, Incoterms, reguły handlowe, Międzynarodowe Reguły Handlowe.


(…)

… z zagranicą)- narzędzia. Elementy ZPE
Cele : długookresowe, średniookresowe, krótkookresowe. Środki: wyrażone rzeczowo lub wartościowo zasoby czynników produkcji
- w jakiej części te środki powinny pochodzić z zasobów własnych, a jakie z obcych. Narzędzia:
a)służące państwu do oddziaływania na wszystkie podmioty gospodarcze w danym kraju- kurs walutowy, stopa procentowa, polityka budżetowa, podatki…
… dóbr krajowych i rozwój eksportu , spada import
rewaluacja- zmniejsza się konkurencyjność dóbr krajowych eksportowanych, wzrasta konkurencyjność dóbr importowanych, zwiększenie deficytu bilansu płatniczego; stosowane rzadko w celu obniżenia inflacji. 2.Polityka kursu płynnego: aprecjacja, deprecjacja
-polega na rozłożonym w czasie jego podwyższaniu lub obniżaniu -poziom ustalony na rynku w wyniku…
… licencyjną wartości zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Leasing- forma najmu lub dzierżawy dóbr materialnych, w której leasingodawca zobowiązuje się zakupić i oddać w użytkowanie leasingobiorcy określoną rzecz, za którą leasingobiorca musi zapłacić ( w ratach)
netto- sam najem lub dzierżawa środków trwałych
brutto- wynajmujący urządzenie zajmuje się również ich obsługą, konserwacją…
… biorcy (franczyzanta), lecz według jego wskazówek i pod jego kontrolą
Franczyzodawca- franczyzer
Franczyzobiorca- franczyzant
Franczyza- przedmiot transakcji
Co zawiera umowa franchisingowa?
znak towarowy
know-how
podręcznik operacyjny
Opłaty
usługi świadczone.
Franczyzer może udzielić pożyczki na stworzenie sklepu , wyposażenie.
Rodzaje franchisingu
Dystrybucyjno- handlowy- centralna dystrybucja towarów
Produkcyjny (przemysłowy)- odstępowanie opatentowanej technologii produkcji
Usługowy- określony sposób świadczenia usług Pochodne formy franchisngu
Franczyza koncepcji działalności- Franczyza mieszana - franczyzodawca- rpoducent, biorca- dystrybutor
Franczyza bezpośrednia
Franczyza wielokrotna- biorca ma wyłączność na tworzenie jednostek systemu franczyzowego na danym terenie w konkretnym czasie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz