Zarządzanie strategiczne - przedmiot, istota

Nasza ocena:

5
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3276
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne - przedmiot, istota - strona 1 Zarządzanie strategiczne - przedmiot, istota - strona 2 Zarządzanie strategiczne - przedmiot, istota - strona 3

Fragment notatki:

Zawiera on 9 stron notatek w formie elektronicznym i porusza następujące zagadnienia: przedmiot i proces zarządzania strategicznego, cechy zarządzania strategicznego, wizja przedsiębiorstwa, źródła misji, pojęcie i podstawowe kwalifikacje strategii. Zagadnienie strategii zostało bardzo dokładnie opisane w pracy. Znajdziemy tutaj jej podział na strategię defensywną i ofensywną, różne definicje strategii, model strategii itp.

Przedmiot i proces zarządzania strategicznego
Czym jest zarządzanie strategiczne? Ile osób zajmowało się tym zagadnieniem, tyle definicji tego zjawiska można odnaleźć w literaturze, Internecie lub prasie. Stwierdzenie, że to budowanie i realizowanie strategii przedsiębiorstwa to za mało. Wg Griffina, zarządzanie strategiczne to proces zarządzania nastawiony na formułowanie i wdrażanie strategii, które zapewnią dostosowanie się organizacji do otoczenia i osiąganie jej strategicznych celów. Wg Tomsona, to proces ustalania celów, formułowanie zadań koniecznych do ich osiągnięcia w pożądanym czasie, nadania mocy tym działaniom i szacowania możliwych do osiągnięcia rezultatów i postępów. Jest to proces, który ciągle się zmienia, i nie jest to uporządkowany który w jakikolwiek sposób daje się łatwo programować. Nie posiada prostych reguł i gotowych schematów. Zarządzanie strategiczne posiada 4 cechy:
FOCUS, czyli posiadanie koncepcji biznesu i zarządzania nim
FIRST, czyli zajmowanie pierwszej pozycji w zmianach i odpowiedziach na wyzwania otoczenia
FAST, czyli szybkie dostosowywanie struktur, procedur i ludzi do relacji z otoczeniem
FLEXIBILITY, czyli elastyczność w myśleniu i działaniu w świecie organizacji.
Zarządzanie strategiczne może być rozumiane jako proces informacyjno-decyzyjny, który wspierany jest funkcjami planowania, kontroli, organizacji i motywacji. Decyduje o najważniejszych problemach działalności przedsiębiorstwa, o rozwoju i przetrwaniu, uwzględniając oddziaływanie otoczenia.
Zadaniem zarządzania strategicznego staje się projektowanie i zapewnienie realizacji (…) zmian w przedsiębiorstwach. Jego rolą jest kierowanie, przewidywanie przyszłości, przejmowanie inicjatywy poprzez wychwytywanie przyszłych możliwości rozwojowych, zanim staną się one oczywiste dla konkurentów, i przygotowania się z wyprzedzeniem do ich jak najskuteczniejszego spożytkowania. Zarządzanie strategiczne opiera się przede wszystkim na możności przewidywania zdarzeń, które będą miały miejsce w przyszłości i w znacznym stopniu będą mogły wpłynąć na przedsiębiorstwo. W dzisiejszych czasach sens planowania strategicznego wzbudza pewną wątpliwość, ponieważ współczesna gospodarka ciągle się zmienia i staje się absolutnie nieprzewidywalna. Zdarzyć się może, że długofalowe planowanie może przynieść więcej szkody niż pożytku. W procesie zarządzania strategicznego tworzy się plany na pięć, dziesięć lat, przewidując takie, a nie inne zachowania otoczenia. Nie weryfikując planu, przedsiębiorstwo będzie podążało wytyczoną ścieżką, która kompletnie nie będzie się sprawdzać w danym czasie, ponieważ przyszłość okaże się odmienna od tej, która była oczekiwana. Nie można zaprzeczyć, że zarządzanie strategiczne jest jednak potrzebne. Musi ono jednak być elastyczne i szybko dostosowujące się do otoczenia. Najważniejsze jest jasne sformułowanie wizji, misji i celów przedsiębiorstwa. O sukcesie decyduje (…) umiejętność wykreowania pewnej idei lub znalezienia określonego pomysłu na stworzenie firmy, inaczej mówiąc- umiejętność stworzenia pewnej wizji oraz

(…)

… Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, s. 280
Józef Penc Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1994, s. 130
Strategia sukcesu firmy Krzysztof Obłój, PWE Warszawa 1998 s.33
Strategie zarządzania Józef Penc, Agencja Wydawnicza PLACET Warszawa 1994 s. 142
Strategia sukcesu firmy, Krzysztof Obłój, PWE Warszawa 1998 s.34-35
Strategie zrządzania, Józef Penc Agencja Wydawnicza PLACET Warszawa…
… w których ma się ono znajdywać. Ułatwia konsekwencję w działaniach i fundament rozwoju kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Formułując misję, należy zastanowić się, co i komu chcemy oferować, jakie wartości są dla nas najważniejsze, z czego chcemy być dumni i jak inni mają nas postrzegać. Wizja musi być zrozumiała i atrakcyjna. Rys. Źródła misji
Źródło: : Zarządzanie strategiczne, Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz