Przedsiebiorczość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3171
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiebiorczość - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: wspieranie sektora MSP, polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, zakres usług informacyjnych obejmuje udzielanie informacji.

Wspieranie sektora MSP:
1)poziom krajowy PARP
2)poziom regionalny RIF
3) poziom lokalny KSU( Krajowy System Usług)
Polska agencja rozwoju przedsiębiorczości: Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z
budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich
Agencja jest odpowiedzialna za prowadzenie działań mających na celu wzrost innowacyjnościi
Konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez: -unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach,
-wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm,
-inicjowaniedziałalnościinnowacyjnej
2)RIF Regionalne Instytucje Finansujące
-zarządzają realizacją programów regionalnych skierowanych do sektora MSP
- współpracują z PARP przy realizacji programów krajowych
3)KSU
to system grup usługodawców, organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą.
W latach 2007-2013 w ramach KSU wspierane sa usługi: informacyjne i doradcze o charakterze proinnowacyjnym i proeksportowym.
Zakres usług informacyjnych obejmuje udzielanie informacji o: a. administracyjno-prawnych aspektach rozpoczynania i wykonywania dział
gospodarczej, b. dostępnych programach pomocy publicznej oraz innych dostępnych źródeł
finansowania działalności gospodarczej,
O charakterze proinnowacyjnym objęte jest:
-przeprowadzeniu audytu technologicznego polegającego na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy
-obsługa procesu transferu technologii
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz