Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 6

Polityka spójności - struktura

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polityka spójności UE
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1785

...Polityka spójności (cohesion policy) – służy wzmacnianiu spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju różnych regionów. Inne terminy: Polityka regionalna Polityka strukturalna Wymiary: 1. Spójność gospodarcza 2. Spójność...

System administracji publicznej w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Administracja
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2289

...Administracja (łac. administrare - być pomocnym) to zorganizowana działalność realizowana przy pomocy określonego aparatu i zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. Działalność taka, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, nazywana jest administracją publiczną. Jednak termin „admin...

Zarządzanie projektami - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Marek Wąsowicz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2562

...Projekt – niepowtarzalne ( różniące się od innych, choćby ze względu na jeden tylko parametr, zakres itp.) przedsięw2zięcie, mające wyraźnie określony początek i koniec Projekt Design Undertaker Projekt jest okresowym działaniem realizowa...

Wykłady finanse

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Dominik Brach
 • Finanse
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2702

...Kapitał (capital) – stanowią aktywa, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia przyszłych korzyści, w tym do produkcji innych aktywów. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje kapitału: - kapitał rzeczowy (fizyczny); - kapitał finansowy; - kapitał ludzki.

Podział przestępstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Brodowski
 • Socjalizacja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2380

Według kryterium wysokości ustawowego zagrożenia karą, przestępstwa dzieli się na zbrodnie i występki. Zbrodnią jest przestępstwo zagrożone pod groźbą kary pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat albo karą surowszą. Występkiem jest przestępstwo zagrożone karą grzywny powyżej 30 stawek dz...

Incoterms 2010

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Małgorzata Domiter
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3304

Mnogość zjawisk i spraw wymagających uwzględnienia a także - co ważniejsze - dokładnego ujęcia, sprecyzowania i opisania w kontrakcie, zrodziła konieczność powstania jednolitego, zestandaryzowanego języka umów handlowych [14, s.85]. Przyjęcie jednolitych wykładni i kodyfikacji zapisów kontraktu ...

Międzynarodowy fundusz walutowy - zadania i działalność

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358

doc. Tematem notatki jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Notatka zawiera przypisy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy został powołany do życia na Konferencji w Bretton Woods w USA, w 1944 r., a swoją działalność rozpoczął 01.03.1947r. Była to wola 44 państw (w t...

Statystyka-teoria i przykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2730

Na 10 stronach znajdziemy krótką teorię, definicje i przykłady z zakresu estymacji przedziałowej. Uszczegółowione zostaną różne rodzaje estymacji, zbieżności. Znaleźć można tutaj także przykłady zadań razem z rozwiązaniami. Estymacja pr...

Statystyka opisowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1701

Nie obyło by się bez: miary tendencji centralnej, miary pozycyjne, miary zmienności (zróżnicowania, rozproszenia, dyspersji)Stosunkowe klasyczne i absolutne, miary asymetrii, miary spłaszczenia, miary koncentracji, statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie dynamiki zjawisk masowych, anal...

Statystyczna analiza kursów akcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1589

Temat pracy to: Statystyczna analiza kursów akcji KGHM S.A. i BŚK S.A. na podstawie danych z dni 23.09.1997 - 20.10.1997. Dane zostały uzyskane z Biura Maklerskiego BIG/BG S.A. III odział w Koszalinie. Praca może być bazą do przygotowania podobnego projektu. Statystyczna analiza kursów akcji KG...