Zarządzanie projektami - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie projektami - wykład - strona 1 Zarządzanie projektami - wykład - strona 2 Zarządzanie projektami - wykład - strona 3

Fragment notatki:
...Projekt – niepowtarzalne ( różniące się od innych, choćby ze względu na jeden tylko parametr, zakres itp.) przedsięw2zięcie, mające wyraźnie określony początek i koniec
Projekt Design Undertaker
Projekt jest okresowym działaniem realizowanym w celu stworzenia unikalnego produktu lub usługi.
Realizacja projektów – jest rozciągnięta w czasie; wymaga zaangażowania znacznych lecz limitowanych środków rzeczowych, ludzkich i finansowych; opiera się na pracy zespołowej; związana jest z wysokim ryzykiem, technicznym, org. I ekonomicznym; wymaga zastosowania specjalnych metod planowania, organizowania, kontroli i koordynacji...


....Co zawiera karta projektu:
1) impulsy, źródła, warunki powstania projektu
informacje dlaczego projekt się pojawił
odniesienie do innych projektów, inicjatyw, biznesowych planów
jakie okoliczności zainicjowały projekt
2) Cele
ogólne – na realizację których ukierunkowany jest projekt, potrzeby, które zostaną zaspokojone, jak projekt przyczynia się do realizacji strategii?
szczegółowe – grupa, wiązka celów wskazujących pożądany poziom (np. param. techniczne)
3) zakres i zależności
zakres projektu – zdefiniowanie pracy, którą należy wykonać, aby zrealizować cle oraz stworzyć zamierzony produkt/usługę.
Część ta powinna zawierać:
 wielkość pracy, którą należy wykonać
 specyficzne aspekty, które należy podjąć w projekcie
 kluczowe zależności pomiędzy fazami, zadaniami projektu
 kluczowe zależności pomiędzy innymi p[projektami
 dodatkowo część ta zawiera odniesienia, wskazuje departamenty (wydziały)...


(…)

… integracji współczynników
lepsze wykorzystanie specjalistów
kierownictwo projektu czuje się odpowiedzialne za projekt
elastyczna polityka zatrudnienia personelu
zapewnienie możliwości kontynuacji dalszego kształcenia personelu
wyższy stopień poczucia bezpieczeństwa współpracy
lepsze wykorzystanie współpracowników
rozległe kompetencje i prawa prowadzącego projekt
wysoki poziom elastyczności i możliwości…
… lecz limitowanych środków rzeczowych, ludzkich i finansowych; opiera się na pracy zespołowej; związana jest z wysokim ryzykiem, technicznym, org. I ekonomicznym; wymaga zastosowania specjalnych metod planowania, organizowania, kontroli i koordynacji
Magiczny trójkąt zarządzania projektem:
Zakres, jakość czynności
Zespół projektowy czas czas , koszt może, ale nie musi zakres, jakość koszty zakres, jakość koszty…
… - o rzeczach nieistotnych- zabierają mnóstwo czasu
Niezdecydowanie i opóźnienia - wahania pochłaniają więcej czasu niż się wydaje
Reguła 60/40 planujemy tylko 60% swojego czasu
60% czynności zaplanowane + 20% czynności nieoczekiwane+ ok. 20% spontaniczne i pożeracze czasu
Wykład 5 Struktury organizacyjne zarządzania projektami
Organizacja funkcyjna
Organizacja funkcyjna z koordynatorem projektu
Organizacja…

odpowiedzi na potrzeby
główne źródła dostawcze i grupy robocze zostają zidentyfikowane
zaczynają kształtować się zespoły
planowania
cele przedsięwzięcia
plan projektu
stworzenie dokumentacji
wyznacza się źródła dostawcze
opracowuje się procedury
ustala się budżet projektu
definiuje się zadania i sposoby oceny projektu
opisuje się specjalne umiejętności potrzebne do wykonania zadań projektowych
realizacja…
… zmniejszające ryzyko
wykorzystać szanse
Założenia i ograniczenia
wskazanie okoliczności bieżących poza kontrolą organizacji
określenie założeń projektu przy czynnikach ekonomicznych, politycznych
sformułowanie ograniczeń (koszty, czas itp.)
METODA PRINCE 2 - wprowadza jednolity system dokumentacji projektów
teczka projektu
teczka etapu
teczka jakości
teczka merytoryczna
org. projektu
plany
uzasadnienie biz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz