Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 7

Makroekonomia-konkurencja monopolistyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2520

Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: charakterystyka warunków funkcjonowania firm na rynku, równowaga firmy działającej na rynku konkurencji monopolistycznej w okresie krótkim, różnicowanie produktu, formy konkurencji rynkowej pomiędzy firmami na rynku konkurencji m...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1666

Znajdujemy w niej wytłumaczenie istniejących problemów gospodarczych, omówienie problemów nakładów, produkcji, podziału, wymiany, zużycia konsumpcyjnego i zużycia produkcyjnego. W opracowaniu znajdziemy także charakterystykę metod badawczych ekonomii oraz omówienie takich zagadnień jak: prawidłowoś...

Interwencjonizm państwowy - system scentralizowany i system rynkowy. ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197

na 10,5 stronach treści, pisanej czcionką o rozmiarze 10, zawarto m.in. następujące zagadnienia: system scentralizowany i system rynkowy; zalety systemu gospodarki centralnie planowanej; wady systemu gospodarki centralnie planowanej; zalety systemu rynkowego; wady systemu rynkowego; podstawowe cele...

Logistyka - Koszty procesów logistycznych.

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1526

Porusza kwestie takie jak: kalkulacja kosztów, metoda kalkulacji: Podziałowa złożona, sprzężona, kalkulacja doliczeniowa, koszty procesów logistycznych, koszty dostaw. Do każdej metody jest przykład tłumaczący zastosowanie danego zagadnienia. Koszty procesów logistycznych. Kalkulacja kosztó...

Logistyka-Analiza ABC

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2646

doc. Notatka na temat analiza ABC strumieni towarów, zawiera takie informacje, jak: przeanalizowanie towarów, uporządkowanie listy towarów wg kryterium wartości obrotów, obliczenie udziału procentowego poszczególnych asortymentów w obrocie ogólnym, zestawienie skumulowanych wartości udziałów proc...

Eurosystem logistyczny - Istota, geneza, cel eurosystemu logistycznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Logistyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2408

Praca jest dokładną analizą na powyższy temat, przedstawia, m.in. takie kwestie jak: trzy formy organizacyjne eurologistyki, problemy eurologistyki, efektywność makrologistyki, finanse w eurologistyce, wymagania eurologistyki wobec Polski. ISTOTA, GENEZA, CEL EUROSYSTEMU LOGISTYCZNEGO Istota...

Logistyka-sterowanie zapasami

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

Tematem niniejszej pracy jest sterowanie zapasami. Wytłumaczone pojęcia to: zapasy, powody utrzymywania zapasów, wzór na wielkość optymalnej partii zakupu, zapotrzebowanie. W notatce zawartych jest wiele tabel i rysunków pomagających zrozumieć temat. Przemieszczanie produktów między poszczególny...

Filozofia - Friedrich Hegl

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2436

Pierwszy plik ma objętość 4 stron i dotyczy postaci Georga Wilhelma Friedricha Hegla, w tym opisuje takie pojęcia jak: heglizm, system nauki, filozofia ducha, duch subiektywny, obiektywny, absolutny, filozofia religii. Później opisano także wpływ Hegla na Marksa oraz stanowiska innych na tema...

Rozwój motoryczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2842

W dokumencie można znaleźć opis pojęcia rozwoju motorycznego i jego składników. Następnie w treści notatki można spotkać informacje na temat: od czego zależy rozwój motoryczny, jakie są etapy rozwoju lokomocji, jakie wyróżniamy etapy rozwoju chwytania i manipulacji. Dodatkowo opisano również ta...

Referat na historię gospodarczą

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2926

Wraz z podporządkowaniem społeczeństwa pod względem politycznym, komuniści kontynuowali zmiany w systemie gospodarczym. Uspołecznienie produkcji okazywało się w praktyce dążeniem do objęcia kontrolą wszelkiej działalności wytwórczej w celu likwidacji samodzielności ekonomicznej obywateli. Przemia...