Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 8

Koncepcje zarządzania -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jan Lichtarski
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4844

Notatka porusza między innymi zagdanienia takie jak: współczesne koncepcje i metody zarządzania, lata 60-te i 70-te – tzw. systemy zarządzania, lata 80-90, koncepcje tradycyjne, paradygmat racjonalności strukturalnej. (…) … I (paradygmat) Koncepcja II (nurt, kierunek, szkoła, koncepcja) Racjonal...

Mikroekonomia - zadania z użyteczności

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Bożena Klimczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 812
Wyświetleń: 9170

Na notatkę składa się 7 zadań wraz z rozwiązaniami, które poruszają takie kwestie jak: użyteczność, konkurencja, monopol doskonale różnicujący ceny czy konkurencja doskonała. Zadanie 1 Modelowy konsument nabywa dobra X i Y. MUX = 1, MUY = 4. Cena dobra Y jest dwa razy większa od ceny dobra X. Jaki...

Mikroekonomia - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Bożena Klimczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 805
Wyświetleń: 8855

ODPOWIEDZI NA ZAGADNIENIA Z MIKROEKONOMI ROLA WIEDZY EKONOMICZNEJ W GOSPODARCE Ekonomia- jest to nauka, która bada, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać. Problemem badawczym ekonomii jest rozwiązywanie sprzeczności między praktycznie nieograniczony...

Informatyka w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Jakub Krasicki
 • Informatyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2247

    Zarządzanie  bezpieczeństwem  systemu informacyjnego  [Wpisz podtytuł dokumentu]  Jakub Krasicki [Wybierz datę]           [Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie jest zazwyczaj krótkim podsumowaniem treści dokumentu. Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie jest zazwyczaj k...

Wykład - zarządzanie procesami niestacjonarne 2013r

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr inż. Leszek Bednarz
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2625

Zarządzanie procesami Wykład 3. Analiza, pomiar i ocena procesu Leszek Bednarz Zagadnienia wykładu: 3.1 Etapy analizy procesowej 3.2 Kryteria wyboru procesu 3.3 Ustalanie celów procesu 3.4 Istota oraz aspekty pomiaru i oceny wyników 3.5 Konstruowanie systemu mierników Literatura podstawowa...

Ogólna charakterystyka tworzyw opakowaniowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2016

). Praca została przygotowana na przedmiot zarządzanie jakością prowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Informacje zawarte w notatce to: opakowania, zużycie tworzyw opakowaniowych, opakowania z pap...

Prawo cywilne i pracy - rodzaje egzekucji

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1708

71. JAKIE RODZAJE EGZEKUCJII WYRÓŻNIA PRAWO CYWILNE RODZAJE EGZEKUCJI: – orzeczenia sądowe i niektórych innych organów. Do tej grupy należą przede wszystkim orzeczenia sądowe prawomocne lub natychmiast wykonalne, nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez państwowe biuro...

Kodeks postępowania administracyjnego - Zawieszenie postępowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1379

Dz.U. Nr 9, poz. 26 z 1980 r., ostatnia uwzględniona zmiana: Dz.U. Nr 162, poz.1126 z 1998 r.USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zakres obowiązywania. Art. 1.  Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowani...

Etyka - Etyka życia gospodarczego a etyka biznesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Etyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1316

Moralność i etyka. Zarys Uwagi wstępne. Relacje pojęć moralność i etyka. Struktura i funkcje moralności. Dziedziny i zadania refleksji etycznej. Do podstawowych DZIEDZIN zainteresowania etologii zalicza się: Moralnośc i kodeksy moralne. ŚWIATOPOGLĄD AKSJOLOGICZNY Etyka życia gospodarczego a etyka...

Stosunki międzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2016

WSM - po zakończeniu zimnej wojny (10-12 lat temu), ale tyczy się też korzeni- między zakończeniem II w. św. a zakończeniem zimnej wojny. Stosunki międzynarodowe opierały się na grze odrębnych interesów, mających porównywalną siłę państw (era nowożytna). Zawsze była I liga państw, II- występowały ja...