Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 9

Prawo gospodarcze - Reglamentacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2170

zagadnienia Sfera stosunków gospodarczych nie jest obca żadnej z gałęzi prawa. Termin „prawo gospodarcze” jest terminem niejednoznacznym. Najczęściej teoretycy prawa uważają prawo gospodarcze jako jedną z podstawowych gałęzi prawa. Inni teoretycy uważają, że dotąd nie stworzono jednolitej koncepcji...

Finanse-podatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2093

Istota i funkcje podatków Podatki pojawiły się już w starożytności. Stanowią szczególną formę daniny publicznej. Państwo czerpie środki na realizację zadań publicznych i społecznych z danin publicznych. Państwo wykorzystuje swoje uprawnienia władcze i ustanawia obowiązek wnoszenia na jego rzecz i n...

Referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

Referat na temat: Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Notatka składa się z 8 stron i porusza zagadnienia takie jak: położenie fizyczno-geograficzne, położenie pod względem administracyjnym, jednostka zarządzająca na terenie Park...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - układ w Bretton Woods

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1708

Zaiteresowanie MSG wynakało z: 1/ odejścia od ustanowionego w Bretton Woods systemu stałych kursów walutowych na rzecz płynnych kursów walutowych. Pojawił się globalny wymiar gospodarki światowej. W 1994 został podpisany układ w Bretton Woods powołujący do życia Międzynarodowy Fundusz Walutowy. CELE...

Rozliczenia międzynarodowe - Kompensata całościowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3451

I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWERozliczenia międzynarodowe polegają na regulowaniu, powstałych między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach, należności i zobowiązań pieniężnych z tytułu obrotu handlowego, usługowego, kapitałowego i świadczeń jednostronnych ( nieodpłatnych). Rozliczenia mogą być ...

Zarządzanie logistyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1533

Co znajdziecie w tej notatce? Oto są wyjaśnione pojęcia i rysunki dotyczące następujących zagadnień: system logistyczny przedsiębiorstwa, pojęcie logistyki, historia, logistyka w nowoczesnym ujęciu, łańcuch logistyczny, zintegrowany łańcuch dostaw, zarządzanie logistyczne, technologie informatyczne...

Logistyka-problematyka transportu samochodowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Logistyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2380

5 stron notatek z przedmiotu logistyka, wykładanego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Poruszane w nich zagadnienia dotyczą problematyki transportu samochodowego i są to: infrastruktura transportu samochodowego, środki transportu i technologie przewozu, popyt na usługi transportu samochodow...

Logistyka-analiza kodów kreskowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1708

7 stron wskazówek, popartych rysunkami, jak analizować kody kreskowe. A n a l i z a wybranych kodów kreskowych ANALIZA WYBRANYCH KODÓW KRESKOWYCH Charakterystyka wybranych kodów. EAN 8 59021247 Do opisania kodu EAN 8 posłużyłam się produktem - chusteczkami higienicznymi (opakowanie 10szt.) w opakow...

Logistyka-rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Logistyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2527

Ma objętość 5 stron zapisana w formacie doc. Notatka dotyczy rodzajów i funkcji kanałów dystrybucyjnych. Od czegoś trzeba zacząć więc może od definicji pojęcia kanałów dystrybucyjnych według Teodor Kramer. Nieco odmienne podejście do zagadnienia prezentuje Tadeusz Sztucki. Które również jest opisa...

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2051

Spojrzenie na rozwój międzynarodowego biznesu pozwala stwierdzić, iż przejście od rynku producenta do rynku konsumenta spowodowało zmianę warunków, w jakich przedsiębiorstwa muszą wytwarzać i sprzedawać swoje produkty i usługi. Zmniejszona żywotność produktów spowodowana ich szybkim moralnym starzen...