Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 10

System podatkowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2933

Ma objętość 10 stron zapisanych w formacie doc. Czym właściwie jest podatek, jaka jest jego budowa? wszystkie podstawowe informacje znacznie rozbudowane na temat podatków to: system podatkowy, aspekt prawny podatku, prawna budowa podatku, systematyka podatków, kryterium przedmiotowe. No ale po co n...

Karta podatkowa - Wniosek

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1351

KARTA PODATKOWA Uregulowana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.98.144.930). Ustawa ta mieści w sobie trzy konstrukcje podatkowe: a)

Podatek dochodowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1953

Podatek DochodowyZryczałtowany podatek dochodowy: 1. KARTA PODATKOWA • Podmiotowy charakter opodatkowania Karty Podatkowej: Forma opodatkowania Kartą Podatkową, przeznaczona jest dla małych firm, o niskich kosztach działalności i stosunkowo niewielkim dochodzie. Ustawodawca wprowadzając taką możli...

Podatki-definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1701

1. Czy podatki są potrzebne? Czy podatki nie są konieczne, jak uważa większość ludzi? Czy nie trzeba płacić podatków, by cieszyć się takimi rzeczami, jak opieka medyczna, drogi, poczta, koleje, ochrona policyjna i tak dalej? Wyobraźmy sobie lokalnego kupca, który wypędza z miasta, pod groźbą uży...

Podatek VAT - Producent

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2107

Podatek VAT1. WPROWADENIE :Podatek i usług jest podatkiem od wartości dodanej; ma charakter podatku wielofazowego netto, od towarów dzięki czemu eliminuje kaskadowe narastanie i kumulowanie się należności podatkowych. Schematycznie i w uproszczeniu przedstawia to poniższy schemat: 100 + 22 150 + ...

Podatki i opłaty loklane

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3087

Spis treści:1. Podatek rolny 2 2. Podatek leśny 5 3. Podatek od nieruchomości 6 4. Podatek od środków transportu 7 5. Podatek od posiadania psów 8 6. Podatek od spadków i darowizn 9 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 14 8. Opłaty ...

Strategia podatkowa firmy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

Strategia podatkowa firmyCelem każdego przedsiębiorstwa jest uzyskanie jak największego zysku, stąd też wszystkie działania każdej firmy zmierzają w tymże kierunku. Zyskiem jak wiadomo jest przychód pomniejszony o wydatki, na które składają się między innymi obciążenia podatkowe. W Polsce przedsiębi...

Podatek rolny i leśny

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1407

PODATEK ROLNY: Jest to podatek bezpośredni, przychodowy (od przychodu szacunkowego), roczny. 1. Podatnik (podmiot): Forma organizacyjno-prawna podatnika jest obojętna. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym, na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie mających osobowośc...

Podatek od spadków i darowizn - grupy podatkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1456

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN To podatek: • Bezpośredni; • Majątkowy; • O charakterze osobistym (wiążą się z tym określone rozwiązania właściwe tylko dla tego podatku tzn. grupy podatkowe); • Przy którym nie da się ustali...

Podatki-akcyza

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1764

PODATEK AKCYZOWY 1. Podmiot podatku: Podatnikami są importerzy i producenci wyrobów akcyzowych bez względu na ich strukturę organizacyjno- prawną. Zapłacenie podatku akcyzowego przez importerów i producentów nie zwalnia ich od płacenia podatku VAT. Płacą go oni na ogólnych zasadach. Podatek akcyzow...