Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 11

Podatki-zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2079

1. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe. Obowiązek podatkowy /definicje/: a. abstrakcyjny obowiązek podatkowy określony w ustawach podatkowych obejmujący z jednej strony podatkowo prawny stan faktyczny z drugiej zaś jego następstwa prawne b. zindywidualizowany obowiązek podatkowy ciążą...

Inwestycje kapitałowe - Inżynieria finansowa - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1414

1. Pojęcie, cel i funkcje inżynierii finansowej 2. Trójkąt decyzyjny w inżynierii kapitałowej 3. Pojęcie i struktura rynku finansowego 4. Rynek pieniężny i kapitałowy 5. Elementy i podział rynku kapitałowego 6. Podmioty rynku kapitałowego 7. Instrumenty rynku kapitałowego 8. Pojęcie i rodzaje udział...

Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego - podstawowe zasady

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1729

Charakterystykapolskiego rynku kapitałowegoSPIS TREŚCI 1 CHARAKTERYSTYKA POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO 3 1.1 Podstawowe zasady obwiązujące na polskim rynku kapitałowym 3 1.2 Rozmiary polskiego rynku kapitałowego 4 2 PODSTAWOWE INSTYTUCJE RYNKU KAPITAŁOWEGO 5 2.1 Komisja Papierów Wartościowych...

Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce - geneza i rozwój

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2926

HISTORIA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE. Ubezpieczenia społeczne – obowiązkowe, regulowane ustawą ubezpieczenie pracowników od pewnej kategorii ryzyka. Aby ubezpieczenie miało charakter społeczny, nie prywatny musi istnieć: 1. obowiązekobowiązek przystąpienia do ubezpieczenia 2. związek ubezpiecz...

Wstęp do ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1701

WSTĘPUbezpieczenia[1] są urządzeniem społeczno - gospodarczym, zapewniającym w stopniu możliwie najszerszym pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, które mogą powstać w następstwie zajścia zdarzeń losowych, występujących z określoną prawidłowością. Potrzeby te pokrywane są z funduszu ubezpieczeniow...

Zasady ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

Ubezpieczenie to w najogólniejszym znaczeniu tego słowa “urządzenie mające na celu ochronę przed czymś, zapobiegające czemuś”.Ubezpieczenia społeczne są formą zabezpieczenia się poszczególnych grup ludności od wystąpienia konkretnych rodzajów ryzyka życiowego ( np. choroby, śmierci, kalectwa .) Są o...

Ryzyko ubezpieczeniowe - Rodzaje manipulacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1197

RYZYKO – PERMAMENTNY SKŁADNIK CAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DEFINICJA RYZYKA: 1. WILLET (EKONOMICZNA TEORIA) – RYZYK – COŚ OBIEKTYWNE, SKORELOWANE Z SUBIEKTYWNĄ NIEPEWNOŚCIĄ 2. KNIGHT– JEŚLI ZNANY JEST STOPIEŃ NIEPEWNOŚCI TO NIEPEWNOŚĆ STAJE SIĘ RYZYKIEM NIEPEWNOŚĆ MIERZALNA – RYZYKO RYZYKO – ...

Instytucje ubezpieczeniowe - Ubezpieczenie majątkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1428

Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Część pierwsza – wstęp 1. Podstawowe pojęcia 2. Cena usługi ubezpieczeniowej 3. Funkcje ubezpieczeń 4. Klasyfikacja ubezpieczeń 5. Klienci firm ubezpieczeniowych II. Część druga – Firmy na rynku polskim 6. Rodzaje ubezpieczeń majątkowych dla osób fizycznych ...

Marketing ubezpieczeń - usługi finansowe w trybie on-line

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1064

Ubezpieczenia Przez cały dzień jesteśmy wystawieni na działania reklamy. Budząc się rano słuchamy reklam radiowych, jadąc do pracy mijamy tablice z plakatami reklamującymi różnorodne towary. W sklepie korzystamy z rabatów, sprzedaży ratalnej. Czytając gazetę widzimy kolejne reklamy, a wieczorem moż...

Narodowe fundusze inwestycyjne - Ubezpieczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1463

Ubezpieczenia Problem majątku państwowego Jak wykazała praktyka przedsiębiorstwa będące własnością państwową gorzej gospodarują posiadanym majątkiem, a zarządzanie nimi jest o wiele mniej efektywne niż ma to miejsce w firmach prywatnych. Dlatego też w kraju takim jak Polska, gdzie socjalizm pozosta...