Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 12

Fundusze inwestycyjne i emerytalne - Rodzaje funduszy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Fundusze inwestycyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1652

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne to majątek tworzony z wpłat inwestorów zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Jest to podmiot gospodarczy, który zarządza posiadanymi środkami finansowymi. Jego ...

Składka ubezpieczeniowa - wzrost stawki

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

Ubezpieczenia SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA   „Ubezpieczający obowiązany jest do opłacania składki regularnej w wysokości i terminach określonych w polisie”   „Minimalną wysokość składki regularnej i jednorazowej ustala

Reforma ubezpieczeń społecznych - Powszechne Towarzystwo Emerytalne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302

REFORMA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHSPIS TREŚCI1. Kształt systemu ubezpieczeń społecznych 2. Cel reformy 3. Czy nowy system ma szansę uzyskać aprobatę społeczną 4. Ustawy regulujące reformę ubezpieczeń społecznych1. KSZTAŁT SYSTEMUIstota nowego systemu zabezpieczenia emerytalnego wynika logicznie z om...

Rola ryzyka w działalności gospodarczej - gra korzystna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2835

Rola ryzyka w działalności gospodarczej. Działania i instytucje zabezpieczające przedsiębiorstwa przed ryzykiem1. Niepewność i ryzyko[1]Każdej działalności ludzkiej towarzyszy ryzyko. Stała obecność niepewności i ryzyka ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia mechanizmów działalności gospodarcze...

Polska Izba Ubezpieczeń - Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1372

Ubezpieczenia Polska Izba UbezpieczeńNa mocy art 86 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej w tymże roku powstała Polska Izba Ubezpieczeń, która w początkowej fazie była dobrowolnym zrzeszeniem ubezpieczycie...

Rachunkowość finansowa - slajdy .pdf

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2884

pdf. Notatka zawiera 21 slajdów wraz ze schematami i porusza zagadnienia takie jak: poprawianie błędów księgowych, storno czarne zupełne, storno czarne częściowe, storno czerwone, poziomy podział konta, konta syntetyczne, konta analityczne, zasada zapisu powtarzalnego, pionowy podział konta, konta w...

Rachunkowość Finansowa III

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1225

EWIDENCJA I WYCENA ŚRODKÓW TRWAŁYCH Środki trwałe wykazuje się w księgach rachunkowych według ich WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (BRUTTO), którą stanowi: ⇒ Cena nabycia = rzeczywista cena zakupu + koszty związane bezpośrednio z zakupem i przystosowaniem składnika do stanu zdatnego do uŜytkowania (np. koszty t...

Rachunkowość Finansowa IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1743

ZAKUP MATERIAŁÓW – EWIDENCJA W STAŁYCH CENACH EWIDENCYJNYCH Rozrachunki z dostawcami (1) Rozliczenie zakupu (2) Materiały (4) Rozrachunki z tyt. VAT Odchylenia od cen ewid. materiałów (3a) (3b) (1) Fa VAT – otrzymano fakturę od dostawcy X za zakupione materiały (2) Pz – przyjęto zakupione mate...

Metody organizacji i zarządzania I

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4312

2010-02-19 Informacje ogólne Metody Organizacji i Zarządzania o tel. 071 3680 749, bud. Z, pokój 821 o e-mail: aleksandra.sus@ue.wroc.pl o konsultacje: poniedziałek godz. 10.00-11.00 czwartek, godz. 11.00-12.00 dr inż. Aleksandra Sus Katedra Strategii i Metod Zarządzania o zaliczenie wykładów: ...

Metody organizacji i zarządzania II

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3374

LITERATURA DO WYKŁADU: } } Bieniok H., H. Halama, M. Ingram, Podejmowanie decyzji menedżerskich, AE, Katowice 2002, s. 92-95 Brzozowski M., T. Kopczyński, J. Przeniczka, Metody organizacji i zarządzania, AE, Poznań 2001, s. 135-179 Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedże...