Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 13

Metody organizacji i zarządzania III

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2142

2010-03-04 ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (ZPC) – MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO) Literatura do wykładu: Bieniok H.; Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 1999 Niemczyk J.; Metody Organizacji i Zarządzania, Terra, Poznań 2000 Zarządzanie przez cele (ZPC) (i samokontrolę) • • • • Lata 50. – P.F. Dr...

Metody organizacji i zarządzania IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 4368

2010-03-14 Literatura do wykładu: — — — METODY MOTYWOWANIA dr inż. A. Sus Katedra Strategii i Metod Zarządzania Bieniok H.; Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 1999, s. 173-189 (ZPP, ZPDU) Niemczyk J.; Metody Organizacji i Zarządzania, Terra, Poznań 2000 (grupy autonomiczne, ZPP, ZPDU)...

Metody organizacji i zarządzania V

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1645

2010-03-19 ZARZĄDZANIE PRZEZ KONFLIKTY Ogniskiem zapalnym konfliktu jest sytuacja konfliktowa. Sytuacja konfliktowa a różnica zdań? Sytuacja konfliktowa w przeciwieństwie do różnicy zdań wyraża się w tym, że jego uczestnicy są nieprzejednani i niezdolni do uznania innego punktu widzenia. 1 2 dr in...

Metody organizacji i zarządzania VI

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3759

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ...

Metody organizacji i zarządzania VII

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1974

Współczesne koncepcje zarządzania www.strategie.biz.pl/ue Część pierwsza: Ocena wiedzy i umiejętności kierowników - perspektywa głównych funkcji kierowniczych Część druga: Ocena wiedzy i kompetencji kierowników – perspektywa ról kierowniczych METODY I ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 1 Aleksandra Sus Kate...

Finanse publiczne - JEDNOSTKI BUDŻETOWE

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1358

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu FINANSE PUBLICZNE: Zjawiska i procesy pieniężne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych umożliwiających funkcjonowanie państwa i wypełnianie jego funkcji Gromadzenie i rozdzielanie przez związki publiczno-prawne zasobów pieniężnych, których i...

Ewidencja krótkoterminowych papierów wartościowych, księgowanie na kon...

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2807

Każda na 1 stronę . Zawiera wszystkie informacje po kolei, pomoc przy rozwiązywaniu zadań, gdyż zawiera schemat. Treści merytoryczne dotyczą krótkoterminowej sprzedaży papierów wartościowych, systemu i przebiegu księgowania na koncie, oraz sposób ewidencji wynagrodzeń. Praca na schematach pod które...

Podstawy organizacji i zarządzania - modele organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2338

Ściąga z organizacji, modele organizacji, przedsiębiorstwo, podział organizacji, zasoby organizacji, zarządzanie Griffin, trzy prawa harmonii (K.A.), ogólne wytyczne sprawnego działania. Jeśli chodzi o kryteria podziałów przedsiębiorstw zastosowany został klasyczny podział. Wymienione wraz z krótki...

Przykładowe testy z mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 21168

Cztery z nich zapisane są w formacie doc, a jeden w formacie jpg. Zawierają one przykładowe testy z zakresu przedmiotu, które mogą być przydatne w trakcie przygotowań do kolokwium lub egzaminu. W dokumentach tych można spotkać się z takimi zagadnieniami jak: poziom działalności gospodarczej, mo...

Makroekonomia gospodarki otwartej

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Makroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3031

Łącznie oba pliki mają objętość 13 stron. W niniejszym dokumencie znajdziemy takie zagadnienia jak: gospodarka światowa, globalizacja, przedsiębiorstwo krajowe, korporacje transnarodowe, gospodarka narodowa, ugrupowanie integracyjne, transakcje debetowe, transakcje kredytowe, efekt kreacji i efe...