Makroekonomia-konkurencja monopolistyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2520
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia-konkurencja monopolistyczna - strona 1

Fragment notatki:Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: charakterystyka warunków funkcjonowania firm na rynku, równowaga firmy działającej na rynku konkurencji monopolistycznej w okresie krótkim, różnicowanie produktu, formy konkurencji rynkowej pomiędzy firmami na rynku konkurencji monopolistycznej, równowaga przedsiębiorstwa działającego na rynku konkurencji monopolistycznej w okresie długim.

Notatka dodatkowo zawiera wykresy.

KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA
1. Charakterystyka warunków funkcjonowania firm na rynku:
Popyt na produkty poszczególnych firm jest cząstką ogólnego popytu rynkowego. Każda firma ma wyodrębniony segment rynku (mikrorynek) w którym ma swobodę podejmowania decyzji dotyczących wysokości ceny i wielkości sprzedaży
Żadna firma nie może wpływać na funkcjonowanie całego rynku
Krzywa popytu na produkty danej firmy nie jest doskonale elastyczna, ponieważ produkty różnych firm są substytutami tylko w ograniczonym zakresie
Popyt na produkty danej firmy dla określonego poziomu ceny jest bardziej elastyczny niż popyt rynkowy na daną grupę wyrobów
Na rynku występują indywidualne krzywe popytu na produkty wytworzone przez poszczególne przedsiębiorstwa, co odzwierciedla zjawisko zróżnicowania produktów i możliwości różnicowania cen
2. Równowaga firmy działającej na rynku konkurencji monopolistycznej w okresie krótkim:
MR = MC (przychód marginalny = koszt marginalny)
MR < P (przychód marginalny < cena)
d - popyt na produkty pojedynczej firmy na RKM
3. Różnicowanie produktu (dyferencjacja produktu) - działanie producentów polegające na nadawaniu własnym produktom specyficznych cech, własności, pozwalających odróżnić je od produktów konkurentów.
Sposób różnicowania:
Różnicowanie własności produktu takich jak: jakość produktu, ich forma, kolor, opakowanie, znak firmowy, marka, nazwa firmy, reputacja sprzedawców, gwarancje itp.
Różnicowanie sposobu dostarczenia towaru nabywcy: lokalizacja punktów sprzedaży, różne formy obsługi klienta, dodatkowe usługi świadczone przez sprzedawców, okres gwarancyjny, zakres obsługi serwisowej, dogodny system sprzedaży ratalnej, stosowanie marż i upustów
4. Formy konkurencji rynkowej pomiędzy firmami na rynku konkurencji monopolistycznej
Konkurencja pozacenowa - udział firm w ogólnej ofercie rynkowej jest niewiele, decyzje jednej firmy nie mają istotnego wpływu na krzywe popytu jej rywali.
Formy konkurowania:
Różnicowanie produktu
Poprawa jakości produktu
Różnorodność usług towarzyszących sprzedaży (szybkość dostarczenia, długoterminowe dogodne kredyty, zakres obsługi klienta, serwis, okres i zakres gwarancji, świadczenia dodatkowe tj. transport, montaż, sprzedaż wiązana)
Reklama i promocja
Koszty produkcji
Reklama się powiodła
5. Równowaga przedsiębiorstwa działającego na rynku konkurencji monopolistycznej w okresie długim
Punkt Chamberlina - punkt długookresowej równowagi firmy na rynku konkurencji monopolistycznej
Warunki równowagi:
MR = LMC (przychód marginalny = długookresowy koszt marginalny)


(…)

… na rynku konkurencji monopolistycznej
Warunki równowagi:
MR = LMC (przychód marginalny = długookresowy koszt marginalny)
P = LAC TP = O (cena = długookresowy koszt przeciętny, zysk = 0 - zysk normalny)
Cechy równowagi długookresowej:
Wielkość produkcji odpowiadająca punktowi równowagi przedsiębiorstwa nie odpowiada wielkości produkcji, przy każdej minimalizowałoby ono koszty
Przedsiębiorstwo ma pewną siłę…
… na rynku konkurencji monopolistycznej kształtują się na wyższym poziomie aniżeli w warunkach konkurencji doskonałej
Na rynku konkurencji monopolistycznej ilość oferowanych towarów jest mniejsza niż na rynku konkurencji doskonałej
Zysk producentów na rynku konkurencji niedoskonałej mogą kształtować się na poziomie konkurencyjnym lub go przewyższać. W długim okresie firmy osiągają zysk normalny
Nadwyżka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz