Konkurencja monopolistyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konkurencja monopolistyczna - strona 1

Fragment notatki:

Z treści notatki możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: teoria konkurencji monopolistycznej, krzywa popytu, równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej, równowaga w długim okresie czasu.

Konkurencja monopolistyczna
Na wielu rykach mamy do czynienia z licznymi producentami, którzy wytwarzają i sprzedają produkty zróżnicowane pod względem jakości, opakowania, marki itp. Wykorzystując promocję sprzedaży oraz różnicowanie produktów producenci starają się przechwytywać popyt skierowany na produkty konkurentów. Optimum przedsiębiorstwa zależy nie tylko od decyzji przedsiębiorstwa odnośnie ceny lub wielkości produkcji, lecz także od reakcji konsumentów na te decyzje. Powyższe cech rynku określane są mianem konkurencji monopolistycznej lub konkurencji niedoskonałej.
Konkurencja doskonała i monopol pełny są teoretycznymi modelami gospodarki rynkowej, opartymi na szeregu założeń upraszczających. Przypadki przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego oraz monopolu pełnego są bardzo rzadki w rzeczywistości gospodarczej. Przedsiębiorstwo działające na danym rynku spotyka się często z sytuacją mieszaną, tzn. niektóre elementy rynku odpowiadają doskonałej konkurencji, inne zaś zbliżone są do cech charakterystycznych dla monopolu pełnego. Założeniem wspólnym dla konkurencji doskonałej i monopolu jest założenie jednorodności produktu. Produkty są identyczne nie tylko z punktu widzenia ich cech fizycznych, ale także z punktu widzenia oceny konsumentów.
Teoria konkurencji monopolistycznej łączy ze sobą elementy modelu konkurencji doskonałej i modelu monopolu pełnego. Koncepcje konkurencji monopolistycznej zawdzięczamy dwóm wybitnym ekonomistom: Edwardowi H. Chamberlinowi oraz Joan Robinson. Model konkurencji monopolistycznej opiera się na czterech podstawowych założeniach:
Produkty na rynku są zróżnicowane i posiadają bliskie substytuty. Na rynku konkurencji monopolistycznej producenci sprzedają zróżnicowane produkty będące bliskimi substytutami.
Swoboda wchodzenia na rynek i opuszczania rynku.
Wielu sprzedających i kupujących.
Założenie doskonałej informacji o rynku. Podmioty działające na rynku konkurencji posiadają pełną wiedzę o rynku oraz o produktach na nim występujących.
Przedsiębiorstwo działające w ramach konkurencji monopolistycznej spotyka się dwiema krzywymi popytu w zależności od tego, czy w odpowiedzi na zmianę ceny produktów przedsiębiorstwa konkurenci zmienią ceny swoich produktów.
Pierwsza krzywa popytu charakteryzuje się tym, że zmianie ceny produktów przedsiębiorstwa nie towarzyszą zmiany cen produktów przedsiębiorstw konkurencyjnych. Druga krzywa popytu powstaje wówczas, kiedy w odpowiedzi na zmianę ceny produktów przedsiębiorstwa konkurenci także zmieniają ceny swoich produktów.


(…)

… nie są jednakowe. Można jednak przyjąć, że krzywe te są podobne do siebie w tym sensie iż krzywe popytu mają nachylenie ujemne, a krzywe kosztów przeciętnych i marginalnych przybierają charakterystyczną formę litery U.
Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej
Przedsiębiorstwa działające na rynku konkurencji monopolistycznej osiąga równowagę w krótkim okresie czasu wówczas, kiedy KM i PMpe przecinają się w punkcie Ce, natomiast D i de przecinają się w punkcie Ae. Punkty te wyznaczają cenę Pe oraz wielkość sprzedaży Qe, które maksymalizują zysk przedsiębiorstwa. Zmiana ceny nie poprawia sytuacji przedsiębiorstwa.
W punkcie równowagi zysk przedsiębiorstwa może być dodatni, zerowy lub ujemny w zależności od położenia krzywej kosztów przeciętnych. Jeżeli koszt całkowity przeciętny (KCP…
… do analizy konkurencji monopolistycznej jest przyjęcie możliwości wpływania przedsiębiorstwa na położenie krzywej popytu. Dotychczas przyjmowano, że popyt na produkty przedsiębiorstwa jest wielkością daną, ukształtowaną przez optymalne wybory konsumentów. E. Chamberlin uważa, że przedsiębiorstwo może wpływać na przesunięcie krzywej popytu wykorzystując do tego celu takie działania jak reklama…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz