Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 31

Podział zdarzeń prawnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1449

PODZIAŁ ZDARZEŃ PRAWNYCH Wśród zdarzeń prawnych przeprowadza się wiele różnych podziałów, stosując rozmaite kryteria. Podział przedstawia się też odmiennie w różnych gałęziach prawa. Poniżej przedstawiony został najczęściej przyjmowany sche- mat podziału zdarzeń prawnych na gruncie prawa cywilnego...

Prawo a moralność - Stosunek społeczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

PRAWO A MORALNOŚĆ Obserwując zachowanie się ludzi w wielu codziennych sytuacjach łatwo dojść do wniosku, że w swym postępowaniu kierują się oni nie tylko prawem. Wskazuje na to fakt, że w wielu sytuacjach nie uregulowanych przez prawo ludzie przejawiają podobny sposób postępowania. Jedyne wolne mi...

Praworządność - definicja i opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2128

. PRAWORZĄDNOŚĆ Poglądy na praworządność nie są jednolite. Według jednych autorów praworządność to pewna metoda kierowania społeczeństwem. Inni twierdzą, że jest to określona funkcja. Według jeszcze innych praworządność należy rozumieć jako pewną zasadę ustrojową, tak ważną, że często znajduje ona...

Przepis prawny - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

PRZEPIS PRAWNY Akt normatywny składa się z przepisów prawnych. Przepisem nazywamy elementarną część ustawy lub innego aktu normatywnego. Przepisem jest więc artykuł, paragraf, punkt, ustęp itd. Przepis nie musi pokrywać się z normą prawną. Względy techniczno- -prawne uzasadniają często zamieszcz...

Stosunek prawny - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

STOSUNEK PRAWNY Między żyjącymi gromadnie ludźmi dochodzi nieustannie do kontaktów. Ludzie nawiązują znajomości i przyjaźnie, świadczą sobie usługi , łączy ich członkostwo jednego klubu sportowego, jazda w jednym wagonie, nawet czekanie w jednej kolejce. Człowiek w swoim powszednim dniu wiele razy...

Zdarzenie prawne - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1631

ZDARZENIE PRAWNE Poprzednio omówione zostały stosunki prawne, owe nawiązujące się i rozwiązujące międzyludzkie więzi, które tym się spośród innych wyróżniają, że są uregulowane przez prawo. Z kolei nasuwa się pytanie, co powoduje nawiązy...

Źródła prawa - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

ŹRÓDŁA PRAWA 1. Pojęcie źródeł prawa Termin „źródło prawa" jest wiernym tłumaczeniem łacińskiego zwrotu fons iuris. Jest to określenie wyjątkowo wieloznaczne, przy tym raczej obrazowe, metaforyczne, które w teorii prawa bywa odnoszone do różnych zjawisk związanych z tworzeniem i obowiązywani...

Adwokatura i obsługa prawna jednostek gospodarczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

ADWOKATURA I OBSŁUGA PRAWNA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH Adwokatura składa się z ogółu adwokatów i aplikantów adwokackich na terenie kraju. Jej zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej nieogra...

Akt administracyjny - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

AKT ADMINISTRACYJNY Działalność organów administracji państwowej polega - z prawnego punktu widzenia - w dużej mierze na wydawaniu decyzji załatwiających różne konkretne sprawy, należące do kompetencji danego organu. Taką decyzją jest np. wydanie prawa jazdy, decyzja podatkowa. Decyzje te nazywam...

Akt prawny - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1806

AKT PRAWNY / \ Termin „akt prawny" jest powszechnie używany we wszelkich rozważa- niach prawniczych, należy wiec dokładniej określić jego znaczenie. Aktem prawnym jest ujęty w odpowiedniej formie wyraz woli państwa - zarówno o charakterze ogólnym (np. ustawa), jak i dotyczący indywidualnej sp...