Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 30

Prawo rzeczowe i jego podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

08.12.2010 Wykład 11 Prawo rzeczowe Jest to druga część (księga) kodeksu cywilnego, która zawiera normy definiujące własność i inne prawa podmiotów względem rzeczy. Rzeczami są przedmioty materialne na tyle wyodrębnione spośród innych rzeczy, że mogą stanowić odrębne prawo własności. Podział rzeczy...

Współwłasność - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

15.12.2010 Wykład 12 Temat: WSPÓŁWŁASNOŚĆ Jest to sytuacja, gdy własność określonej rzeczy przysługuje więcej, jak jednej osobie. Może powstać z mocy samego prawa, np. jako skutek zawarcia związku małżeńskiego bądź może powstać jako skutek czynności prawnej (bo się dogadają). Rodzaje współwłasności...

Zasiedzenie i ochrona własności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

05.01.2011 Wykład 13 Zasiedzenie: jest to możliwość nabycia włąsności rzeczy ruchomej lub nieruchomości poprzez fakt długiego, określonego ustawą czasu posiadania jako posiadacz samoistny. Posiadacz (samoistny) rzeczy ruchomej, jeżeli ...

Zasiedzenie - pojęcie zasiedzenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

12.01.2011 Wykład 14 Zasiedzenie: jest to możliwość nabycia włąsności rzeczy ruchomej lub nieruchomości poprzez fakt długiego, określonego ustawą czasu posiadania jako posiadacz samoistny. Posiadacz (samoistny) rzeczy ruchomej, jeżeli ...

Zachowek - pojęcie i przepisy prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, która w pewnym stopniu ogranicza swobodę spadkodawcy w rozporządzaniu majątkiem na wypadek śmierci. Służy przede wszystkim ochronie interesów cz...

Zobowiązanie i świadczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Zobowiązaniem nazywamy stosunek prawny, w którym jedna ze stron (wierzyciel) może domagać się od drugiej strony (dłużnika) określonego zachowania, czyli świadczenia. Zobowiązanie solidarne - w sytuacjach szczególnych, występuje kilku dłużników lub kilku wierzycieli. O solidarnym charakterze świadcz...

Swiadomość prawna - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

ŚWIADOMOŚĆ PRAWNA Świadomość prawna nie oznacza jedynie znajomości przepisów i instytucji prawnych przez społeczeństwo, choć ta jest bardzo pożądana i decyduje w poważnym stopniu o kulturze prawnej społeczeństwa. Świadomość prawna to ocen...

Istota prawna - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001

ISTOTA PRAWA Nietrudno dostrzec, że prawo jest pojęciem wieloznacznym i nie każdy, kto tego słowa używa, ma na myśli to samo. Są prawa przyrody, prawa rozwoju społecznego, prawa ekonomiczne, jest prawo narodów do samookreślenia, prawo c...

Norma prawna - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1057

. NORMA PRAWNA Norma prawna jest elementarną cząstką prawa, toteż jej defincja jest zbliżona do definicji prawa 4 . Norma prawna to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym. Norma prawna charakteryzuje się następując...

Normy prawne bezwzględne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1659

NORMY PRAWNE BEZWZGLĘDNIE I WZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE I , W systemie prawnym występują dwa rodzaje norm prawnych, które różnią się między sobą charakterem i mocą obowiązującą. Są to: ^a) normy bezwzględnie obowiązujące (imperatywne), Zjśfh