Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 99

Analiza finansowa - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Zbigniew Dresler
 • Analiza finansowa
Pobrań: 3507
Wyświetleń: 17920

prof. dr hab. Zbigniew Dresler Gotowe rozwiązania na egzamin, rachunek zysków i strat, bilans spółki, Analiza wyniku operacyjnego przy wykorzystaniu dźwigni operacyjnej, zysk netto a skrócenie okresu inkasowania należności, wydłużanie ...

Finanse - wykłady i ćwiczenia, dr Ciuman

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 2758
Wyświetleń: 5355

Dokument ma 40 stron i porusza takie zagadnienia jak: pojęcie finansów, mechanizm kreacji pieniądza, funkcje pieniądza, system bankowy, bank centralny, bank komercyjny, funkcje banku centralnego, oddziaływanie banku centralnego na banki komercyjne, rezerwy obowiązkowe, refinansowanie banku, zjawisk...

Testy z mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 3878
Wyświetleń: 9422

Testy z odpowiedziami. W skład testu wchodzą pytania m.in. o: cenę minimalną ustaloną przez państwo, ceny relatywne, ceny maksymalne, ceteris paribus, krzywa możliwości produkcyjnych, funkcja kosztu przeciętnego, elastycznoś...

Mikroekonomia - wykłady, dr Grabowski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Grabowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 6769

W niniejszym materiale znajdują się notatki z wykładów mikroekonomii dr Grabowskiego, na których zostały poruszone następujące zagadnienia: ogólna charakterystyka ekonomii, kształtowanie się poglądów ekonomicznych, przedstawiciele szkół ekonomicznych, przedmiot ekonomii, pojęcie systemu ekonomiczneg...

Ekonomia - wykłady, ćwiczenia, dr Adamczyk

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Adamczyk
 • Ekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4032

Dokument ma 24 strony i porusza zagadnienia takie jak: polityka równości szans na kształtowanie się nierówności, liberalizacja, uelastycznienie i segmentacja rynku pracy, strategia niskich płac i niskich kosztów pracy, ekspansja zatrudnienia socjalnego, wzorzec kontynentalny,

Makroekonomia - kolokwium, Kultys

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6097

Pytań jest 11, na 5 z nich zostały udzielone odpowiedzi. Pytania dotyczą takich zagadnień jak: efekt wypierania w długim i krótkim okresie, szoki podaży i popytu, efekt tłumienia, dochód permanentny, mechanizm transmisyjny, efekt majątkowy, cykl dochodu permanentnego, model Keynesa a model klasyczn...

Makroekonomia wzory, definicje, wykresy UEK SUM ujęcie Keynesowskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dorota Kawiorska
 • Makroekonomia
Pobrań: 6657
Wyświetleń: 26663

Wykłdowcą prodzwadzącym zajęcia jest dr Dorota Kawiorska. W notatce zostałe zabrane najważniejsze zagadnienia, wzory i wykresy makroekonomiczne. Notatki skupiają się na poglądach Keynes. Materiał świetny na powtórkę przed egzaminem nie tylko u dr Doroty Kawiorskiej. Składa się z 3 plików. Oto lista...

Zarządzanie projektami - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 525
Wyświetleń: 5614

W skład tych notatek wchodzi 13 stron i są to głównie pojęcia charakterystyczne dla zarządzania projektami. Opisane w nich zostały takie zagadnienia jak: analiza preferencji, metoda rangowania, metoda punktacji, planowanie strategiczne, internacjonalizacja, globalizacja, model strategii globalnej, ...

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi - streszczenie ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 994
Wyświetleń: 8260

Streszczone są rozdziały 7, 10 i 12 i każde streszczenie ma po 4 strony. Notatka porusza zagadnienia takie jak: rozdział 7 - proces projektowy, projektowanie, zasady projektowania, podejścia organizatorskie, podejście diagnostyczne, podejście prognostyczne, analiza systemowa, kategorie ogólne opisu...

Zarządzanie ryzykiem - pytania i odpowiedz z kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Urszula Mleczko
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 6041

Pytania i odpowiedzi z kolokwium z przedmiotu zarządzanie ryzykiem u dr Urszuli Mleczko. 2 strony pytań w formacie pdf. W treści notatki można trafić przykładowo na następujące zagadnienia: rodzaje czynników wewnętrznych w działalności gospodarczej, dzieła naukowe, które miały wpływ na rozwój badań ...