Zarządzanie ryzykiem - pytania i odpowiedz z kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 6223
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie ryzykiem - pytania i odpowiedz z kolokwium - strona 1 Zarządzanie ryzykiem - pytania i odpowiedz z kolokwium - strona 2 Zarządzanie ryzykiem - pytania i odpowiedz z kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

Pytania i odpowiedzi z kolokwium z przedmiotu zarządzanie ryzykiem u dr Urszuli Mleczko. 2 strony pytań w formacie pdf. W treści notatki można trafić przykładowo na następujące zagadnienia: rodzaje czynników wewnętrznych w działalności gospodarczej, dzieła naukowe, które miały wpływ na rozwój badań nad ryzykiem, obszary występowania ryzyka kredytowego, zjawisko ryzyka kredytowego, ryzyko rynkowe (cenowe) i jego przykłądy, działania podjęte w celu przeciwdziałania zdywersyfikowanemu ryzyku, regulacje ostrożnościowe obowiązujące w bankach dot. ryzyka, formy finansowania stosowane przez podmiot w celu prawidłowego zarządzania ryzykiem. Ponadto omówione następujące pytania i pojęcia: Rating z punktu widzenia wiarygodności informacji o firmie, ryzyko operacyjne i kategorie zdarzeń operacyjnych. Odpowiedzi do pytań, objaśnienia. Pojęcia pojawiające się w notatce: stopy procentowe, zmatematyzowane metody mierzenia ryzyka, poręczenia i gwarancje bankowe, identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, zasady wprowadzania nowych produktów, finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(…)

… tj. lokaty, kredyty, bony skarbowe, obligacje skarbowe, akcje spółek giełdowych, udziały
sp. Z o.o.
5. Podst. Fazy procesu ZRY .
- Identyfikacja ryzyka ( system wczesnego ostrzegania) – ustalenie przyczyn ryzyka, stwierdzenie możliwości
następstw, identyfikacja podmiotów dotkniętych ryzykiem;
- Analiza ryzyka – ustalenie prawdop. Zaistnienia zdarzenia, ustalenie konsekwencji danego zdarzenie…
… operacyjnych:
- oszustwa wew. i zew.;
- polityka kadrowa i bezpieczeństwo pracy;
- klienci, produkty i praktyka biznesowa;
- uszkodzenie aktywów;
- zakłócenia działalności i błędy systemów;
- dokonywanie trans., dostaw oraz zarządzanie procesami.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz