Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

note /search

Zarządzanie ryzykiem - pytania i odpowiedz z kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 6349

Pytania i odpowiedzi z kolokwium z przedmiotu zarządzanie ryzykiem u dr Urszuli Mleczko. 2 strony pytań w formacie pdf. W treści notatki można trafić przykładowo na następujące zagadnienia: rodzaje czynników wewnętrznych w działalności gospodarczej, dzieła naukowe, które miały wpływ na rozwój badań ...

Zarządzanie ryzykiem gospodarczym ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3955

Materiał pochodzi z ćwiczeń z przedmiotu: Zarządzanie ryzykiem gospodarczym na WSB we Wrocławiu- prowadzący dr Paweł Kuśmierczyk Notatki zawierają takie zagadnienia jak: - rozkład prawdopodobieństwa - definicja: rozkład dyskretny, r...

Standardy zarządzania ryzykiem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3332

Standardy Zarządzania Ryzykiem Standardy- opublikowane dokumenty, które zawierają specyfikacje i wzory postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, usług i systemów zarządzania jeśeli będą one konsekwentnie wykonywane. Standardy ZR: a) standard ZR-Pojawienie się miedzynar. standardu Z...

Istota i klasyfikacja ryzyka - wykład I i II

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3416

in. zagadnienia takie jak: istota ryzyka, niepewność, ryzykanctwo, hazard, ryzyko operacyjne, istota klasy ryzyka, systematyka zdarzeń operacyjnych. Zarządzanie ryzykiem - WYKŁAD 1 Wykład: Istota i klasyfikacja ryzyka Ryzyko to: moż...

Zarządzanie ryzykiem - kolokwium

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 5705

in. zagadnienia takie jak: istota ryzyka finansowego, niepewność, ryzykanctwo, hazard, ryzyko wg standardu Ferma, ryzyko utraty płynności, metoda luki płynności, metoda puli zasobów finansowych, metoda aktywnego zarządzania pasywami. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: płynność ...

Zarządzanie ryzykiem - kolokwium II

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 4781

in. zagadnienia takie jak: ryzyko stopy procentowej, metoda badania elastyczności stopy procentowej, duration, istota ryzyka kredytowego. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: ryzyko pojedynczego kredytu, monitoring kredytowy, zarządzanie ryzykiem kredytowym, etapy zarządzania ry...

Ryzyko kredytowe - Analiza dyskryminacyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4039

...Istota ryzyka kredytowego w szerokim ujęciu ryzyko kredytowe oznacza niebezpieczeństwo, iż dłużnik nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażając wierzyciela na powstanie straty finansowej. w wąskim ujęciu ryzyko kredytowe ok...

Zarządzanie ryzykiem - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1918
Wyświetleń: 12705

Dokument ma 4 strony i omawia takie problemy jak: istota ryzyka finansowego, wskaż i omów zależność między ryzykiem a dochodem; ryzyko a pojęcia powiązane: niepewność, ryzykanctwo, hazard, omów relacja pomiędzy pojęciami; omów istotę i przesłanki ryzyka wg standardu FERMA; ryzyko utraty płynności -...

Zarządzanie ryzykiem gospodarczym wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4032

notatki z zajęć 09.2011 - 10.2011 z Zarządzania Ryzykiem Gospodarczym (wykłady) Uczelnia: WSB we Wrocławiu zawierają m.in.: - rodzaje ryzyka - grupy ryzyka (rynkowe, kredytowe, operacyjne) - konsekwencje występowania ryzyka - procedura postępowania w przypadku ryzyka - miary ryzyka rynkowego ...

Zarządzanie ryzykiem - testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 13874

Test składa się ze 100 pytań, poruszane w nich są takie zagadnienia jak: ryzyko finansowe, premia za ryzyko, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, SML, stopa overnight, rating, migracja ratingu, wartość odzyskana, kredytowe instrumenty pochodne...