Zarządzanie ryzykiem gospodarczym ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3899
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie ryzykiem gospodarczym ćwiczenia - strona 1 Zarządzanie ryzykiem gospodarczym ćwiczenia - strona 2 Zarządzanie ryzykiem gospodarczym ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Materiał pochodzi z ćwiczeń z przedmiotu: Zarządzanie ryzykiem gospodarczym na WSB we Wrocławiu- prowadzący dr Paweł Kuśmierczyk
Notatki zawierają takie zagadnienia jak:
- rozkład prawdopodobieństwa
- definicja: rozkład dyskretny, rozkład ciągły
- prawdopodobieństwo (na podstawie danych historycznych, subiektywna ocena)
- rozkład normalny – wykres (duże prawdopodobieństwa są bliżej średniej, jest on symetryczny, typowe obszary zmienności)
- typowy obszar zmienności (średnia +,- odchylenie standardowe)
- wykresy – rozkład jednostronny, rozkład prawostronnie asymetryczny
- rozwiązanie dotyczące postawionych pytań (+ wzory)
- prawo wielkich liczb (przykład: badanie preferencji wyborczych)
- rozwiązania do zadań (z załączonych list zadań) dotyczących prawdopodobieństwa standaryzując rozkład normalny i posługując się tablicami statystycznymi, obliczyć stopy zwrotu, współczynnik zmienności, odchylenie standardowe
- wzory na obliczenie średniej i odchylenia standardowego
- ryzyko rynkowe (zmiany cen, kursów walutowych, stóp procentowych, decyzje konkurenta, zmiana popytu)
- ryzyko kredytowe (niedotrzymania zobowiązań, niespłacanie kredytu, nieotrzymanie zapłaty, nieotrzymanie wynagrodzenia, niewypłacalność ze strony Państwa)
- ryzyko operacyjne (błędy, oszustwo ze strony pracowników; błędy organizacyjne zarządzających, awarie, ryzyko katastrof naturalnych; ryzyko polityczne, prawne)

(…)

… dość silna konkurencja ze strony zakładów czeskich oraz belgijskich. W
celu poprawy swojej pozycji konkurencyjnej firma zainwestowała w nową technologię, zaciągając
na tę potrzebę kredyt bankowy w złotych, oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej.
Głównymi czynnikami produkcji dla przedsiębiorstwa są odczynniki chemiczne (kupowane w
Polsce), gaz ziemny, praca. Istotne znaczenie ma też know-how, który jest pilnie strzeżonym
sekretem każdego producenta.
3. Bank działający w Polsce jest własnością międzynarodowej grupy kapitałowej. Bank oferuje pełną
gamę produktów: kredyty (konsumpcyjne, hipoteczne), prowadzenie rachunków
(indywidualnych, firmowych), lokaty. Jeśli chodzi o udzielone kredyty, to 60% z nich jest
złotówkowa, 20% we franku szwajcarskim, 10% w Euro i 10% w dolarach. Lokaty i rachunki
bankowe są w 95% złotówkowe. Bank posiada obligacje Skarbu Państwa. Bank ma zobowiązania
na rynku międzybankowym, głównie we frankach szwajcarskich i w Euro.
4. Piekarnia sprzedaje pieczywo na terenie jednej gminy, na którym nie ma bezpośrednich
konkurentów (ewentualnie paczkowane pieczywo sprowadzane z innych rejonów). Piekarnia
wynajmuje lokal od gminy. Zatrudnia 3 pracowników.
5. Firma zajmuje się sprzedażą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz