Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 98

Psychologia - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1596

Brak prowadzącego. Notatka składa się z 11 plików po jednej stronie każdy. "Agresja Zachowanie (nie emocje) celowe mające na celu wyrządzenie krzywdy Może być: Pośrednia (porysuję w złości komuś samochód) i bezpośrednia (nakrzyczę na kogoś) Instrumentalna i emocjonalna" &...

Zachowania organizacyjne.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Daniel Gach
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5229

Przesłanki powstania zachowań organizacyjnych: 1.Zgłaszanie przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie organizacji zapotrzebowania na wiedzę, „praktyki” opisujące funkcjonowanie najważniejszego (jak dotychczas) najbardziej zmiennego i nie przewidywalnego zasobu jakim są ludzie. 2.Potrzeba zgromad...

Ekonometria - wykłady, dr Jaworski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Jaworski
 • Ekonometria
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3647

W skład notatki z ekonometrii wchodzą wzory, wykresy, przykłady, tabele, które pomogą zrozumieć omawiane zagadnienia. Przykładowe tematy omówione na wykładach to: ogólna charakterystyka ekonometrii, prognozowanie, symulacje, prognoza przedziałowa, funkcja zysku producenta, prawo malejącego przychod...

Podstawy informatyki - test, dr B. Nowarska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Nowarska
 • Informatyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4508

Dokument ma 24 strony i porusza zagadnienia takie jak: hardware, mainframe, terminal, konsola, komputer osobisty, stacje graficzne, stacje sieciowe, stacja kliencka, neurokomputery, "zamknięta" architektura Macintosha, budowa m...

Socjologia - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 5824

W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: socjologia, holizm, funkcjonalizm, indywidualizm metodologiczny, nomotetyzm, idiografizm, ontologia, orientacja nominalistyczna, metody redukcji indywidualistycznej. Ponadto w treści notatki można spotkać takie zagadnienia jak: ode...

Psychologia - zagadnienia - procesy psychiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2282

6 stron notatek z psychologii, omówienie najważniejszych zagadnień, format doc. W treści notatki z psychologii można znaleźć takie zagadnienia jak: psychologia, życie psychiczne, procesy psychiczne, zaspokojenie potrzeb, psychologia humanistyczna, psychoanaliza, psychologia poznawcza, behawioryzm, u...

Psychologia - wykłady, dr.hab. Motyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Marek Motyka
 • Psychologia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3066

15 stron wykładów z psychologii. W treści wykładów można znaleźć takie tematy jak: koncepcja behawioralna, psychologia humanistyczna, generalizacja, warunkowanie, różnicowanie, rozkład wzmocnień, psychoanaliza, optymiści, pesymiści, podejście systemowe w psychologii, osobowość, dysonans, koncepcja ...

Filozofia - wykłady, dr Kusak

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4627

Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, istnienie Boga, teoria idoli, Kartezjusz, Kartezjański Sceptyzm Metodyczny, krytycyzm, kosmologiczna koncepcja Kanta, filozofia krytyczna, etyka wg Kanta, postulat wolności, Schopenhauer, pozytywizm, Nietzsche, moralność panów, dekadencja, egzystencjalizm, rodzaje świ...

Nauka o polityce - egzamin, dr Dzwończyk

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 658
Wyświetleń: 6118

Zawarte są w nim pytania egzaminacyjne z tego przedmiotu (na część pytań udzielona została już odpowiedź). Pytań jest około 100. Dotyczą one takich zagadnień jak: referendum ogólnokrajowe w Polsce, funkcje partii politycznych, kon...

Nauka o polityce - wykłady, dr Dzwończyk

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 364
Wyświetleń: 5705

14 wykładów z Nauki o polityce (politologii), przedmiotu który prowadzi dr hab. Joanna Dzwończyk na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Idealny materiał do nauki na egzamin z Nauki o polityce u dr hab. Joanny Dzwończyk. Notatki zajmują 31 stron i są w formacie doc. W treści wykładów można napotka...