Psychologia - wykłady, dr.hab. Motyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3059
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia - wykłady, dr.hab. Motyka - strona 1 Psychologia - wykłady, dr.hab. Motyka - strona 2 Psychologia - wykłady, dr.hab. Motyka - strona 3

Fragment notatki:

15 stron wykładów z psychologii. W treści wykładów można znaleźć takie tematy jak: koncepcja behawioralna, psychologia humanistyczna, generalizacja, warunkowanie, różnicowanie, rozkład wzmocnień, psychoanaliza, optymiści, pesymiści, podejście systemowe w psychologii, osobowość, dysonans, koncepcja potrzeb Maslowa, neurotyzm, histeria, system orientacyjny ?procesy pozwalające rysować obraz otoczenia, cechy uwagi, podstawowe operacje myślowe, sytuacja zadaniowa, rodzaje pamięci, system motywacyjny, procesy emocjonalne, deprywacja, style radzenia sobie ze stresem, dystres, eustres, składniki poczucia koherencji, choroby zawodowe, wyczerpanie emocjonalne, funkcjonowanie jednostki ludzkiej w społeczeństwie. Ponadto w wykładach: rodzaje struktur grupowych, struktura socjometryczna, objawy myślenia grupowego, facylitacja społeczna, ogólny model komunikowania się, proces komunikowania się, koncepcje dysonansu poznawczego, asertywność, aktywne słuchanie, parafrazowanie, wybrane techniki zachowań asertywnych, najważniejsze cechy zachowań asertywnych.

Psychologia to nauka o zachowaniu i procesach kierujących tym zachowaniem
Życie psychiczne (psychika ) -całokształt procesów psychicznych
Procesy psychiczne - procesy regulacji stosunków jednostki z otoczeniem np.; procesy poznawcze rzeczywistości tj.: wrażenia spostrzegania , wyobraźnia , uwaga ,pamięć, myślenie ; procesy emocjonalne (wyrażające stosunek jednostki do do różnych elementów tej rzeczywistości np.: strach , gniew , smutek, ) :Procesy motywacyjne : (pobudzające działanie i ukierunkowujące działanie ) , Procesy decyzyjne ( dotyczące oceny sytuacji i podejmowania decyzji).
Zaspokajanie potrzeb - cel cel regulacji psychicznej , do którego zmierza zachowanie człowieka ( potrzeby braku i potrzeby wzrostu)
**KONCEPCJE W PSYCHOLOGII
Koncepcja behawioralna Bodziec Reakcja Procesy pośredniczące
Psychologia humanistyczna - główne założenia Każda osoba ludzka jest całością a dwa podstawowe jej aspekty tej całości to organizm i „ja”. Podstawową cechą ludzkiej natury jest tendencja do rozwoju i samorealizacji Podstawowym warunkiem rozwoju jest dobry kontakt z otoczeniem i z własnym wnętrzem .
Dobry kontakt z wymaga podjęcia ryzyka związanego z wzięciem odpowiedzialności za tj. : za swoje myśli , uczucia , decyzje działania Naciski otoczenia hamują rozwój i budują lęk przed wzięciem odpowiedzialności za siebie i własne postępowanie.
Zahamowanie rozwoju prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu psychofizycznej całości jaką jest każda osoba.
15X 2003
Niektóre ogólne prawidłowości związane z warunkowaniem
Wzmocnienia (kara lub nagroda) , stanowi konieczny warunek wytworzenia się reakcji warunkowej.
Generalizacja - ,zjawisko polegające na , że reakcję warunkową może wywoływać nie tylko bodziec stosowany w toku jej wytwarzania lecz takrze inne bodżce podobne do niego.
Różnicowanie - generalizację można ograniczyć jeśli nie wzmacniamy bodźców podobnych czyniąc to jedynie wobec bodźca właściwego.
Rozkład wzmocnień - wzmocnienie regularne nie przyspiesz zbytnio procesu uczenia się , natomiast wzmocnienia nieregularne zwiększa odporność wyznaczonych reakcji na wygaszanie.
Niektóre ogólne prawidłowości związane z warunkowaniem -ciąg dalszy
Odroczenie wzmocnień - najbardziej skuteczne jest wzmocnienie pojawiające się natychmiast po danej reakcji. Duży odstęp czasowy pomiędzy reakcją i wzmocnieniem utrudnia uczenie się ( modyfikację zachowań ) Jednak gdy do procesów automatycznych dołącza się procesy świadome , wów

(…)

… gdy docierają sprzeczne informacje Ja OK. Ty OK. Ja Nie OK. Ty OK.
Ja OK. Ty nie OK. Ja nie OK. Ty nie OK.
*System motywacyjny b- zespół potrzeb zakodowanych zakodowanych psychice *Koncepcja potrzeb Maslowa -Doświadczenia indywidualne -Temperament jest bezpośrednio cechami układu nerwowego
Teorie Hipokratesa/ Pawłowa Pawłow wyróżnił dwa rodzaje układów nerwowych tj.:
-słaby melancholik , flegmatyk
-silny :zrównoważonyczyli sangwinik niezrównoważony choleryk
Osobowości intrawertyczne , extrawertyczne
29X2003
Kształtowanie się i rozwój osobowości Czynniki kształtujące osobowość :
-Osoby znaczące -Role znaczące -Sytuacje typowe -Sytuacje wyjątkowe
Doświadczenia emocjonalne korektywne
Eksperymenty Makarenki z resocjalizacją trudnej młodzieży
*Okres noworodka 1 miesiąć
*niemowlęcy 1 miesiąc do jednego roku *poniemowlęcy…
…. Okres poniemowlęcy
-Rozwój i doskonalenie się poczucia własnego ja
-Konfrontacja z pierwszymi wymaganiami społecznymi
-Trening czystości
4.Okres przedszkolny -Rozwój emocjonalny , poznawczy, społeczny
-Rozwój mowy
-kontrola nad impulsami emocjonalnymi
-kompleks Edypa -Elektry
-Identyfikacja psychoseksualna
5.Młodzsy wiek szkolny
-Przejście spod opieki rodzicielskiej pod opiekę wymagań nauczycieli…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz