Rodzaje psychologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje psychologii - strona 1 Rodzaje psychologii - strona 2 Rodzaje psychologii - strona 3

Fragment notatki:...Psychologia to nauka o zachowaniu i procesach kierujących tym zachowaniem
Życie psychiczne (psychika ) –całokształt procesów psychicznych
Procesy psychiczne – procesy regulacji stosunków jednostki z otoczeniem np.; procesy poznawcze rzeczywistości tj.: wrażenia spostrzegania , wyobraźnia , uwaga ,pamięć, myślenie ; procesy emocjonalne (wyrażające stosunek jednostki do do różnych elementów tej rzeczywistości np.: strach , gniew , smutek, ) :Procesy motywacyjne : (pobudzające działanie i ukierunkowujące działanie ) , Procesy decyzyjne ( dotyczące oceny sytuacji i podejmowania decyzji).
Zaspokajanie potrzeb – cel cel regulacji psychicznej , do którego zmierza zachowanie człowieka ( potrzeby braku i potrzeby wzrostu)...


...3. Psychologia poznawcza
Uważa się , że najważniejsza jest sfera poznawcza czyli jak interpretujemy to co nas otacza
Podstawowa rola procesów procesów poznawczych , człowiek tworzy schematy poznawcze w oparciu o które działa ( obraz świata oraz jego własnej osoby) i które kierują jego zachowaniem.
Procesy poznawcze (poznawcze opracowanie i ocena sytuacji ) – procesy emocjonalne – zachowanie
Przekonania o sobie i świecie – funkcjonalne i dysfunkcjonalne
Rola pozytywnego myślenia i przekonań
Style myślenia
Optymiści :
-Silna personalizacja sukcesów ,słaba porażek
-Przypisywanie cech stałości własnym sukcesom i przemijalności niepowodzeniom
-Duży wpływ sukcesów na percepcję innych sfer działalności i mały wpływ niepowodzeń
Pesymiści
-Silna personalizacja porażek i słaba sukcesów
-Przypisywanie cech stałości własnym niepowodzeniom i przemijalności sukcesom
-Duży wpływ niepowodzeń na percepcję innych sfer swej działalności i mały wpływ sukcesów...

Psychologia to nauka o zachowaniu i procesach kierujących tym zachowaniem
Życie psychiczne (psychika ) -całokształt procesów psychicznych
Procesy psychiczne - procesy regulacji stosunków jednostki z otoczeniem np.; procesy poznawcze rzeczywistości tj.: wrażenia spostrzegania , wyobraźnia , uwaga ,pamięć, myślenie ; procesy emocjonalne (wyrażające stosunek jednostki do do różnych elementów tej rzeczywistości np.: strach , gniew , smutek, ) :Procesy motywacyjne : (pobudzające działanie i ukierunkowujące działanie ) , Procesy decyzyjne ( dotyczące oceny sytuacji i podejmowania decyzji).
Zaspokajanie potrzeb - cel cel regulacji psychicznej , do którego zmierza zachowanie człowieka ( potrzeby braku i potrzeby wzrostu)
**KONCEPCJE W PSYCHOLOGII
Koncepcja behawioralna Bodziec Reakcja Procesy pośredniczące
Psychologia humanistyczna - główne założenia Każda osoba ludzka jest całością a dwa podstawowe jej aspekty tej całości to organizm i „ja”. Podstawową cechą ludzkiej natury jest tendencja do rozwoju i samorealizacji Podstawowym warunkiem rozwoju jest dobry kontakt z otoczeniem i z własnym wnętrzem .
Dobry kontakt z wymaga podjęcia ryzyka związanego z wzięciem odpowiedzialności za tj. : za swoje myśli , uczucia , decyzje działania Naciski otoczenia hamują rozwój i budują lęk przed wzięciem odpowiedzialności za siebie i własne postępowanie.
Zahamowanie rozwoju prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu psychofizycznej całości jaką jest każda osoba.
15X 2003
Niektóre ogólne prawidłowości związane z warunkowaniem
Wzmocnienia (kara lub nagroda) , stanowi konieczny warunek wytworzenia się reakcji warunkowej.
Generalizacja - ,zjawisko polegające na , że reakcję warunkową może wywoływać nie tylko bodziec stosowany w toku jej wytwarzania lecz takrze inne bo

(…)

… gdy docierają sprzeczne informacje Ja OK. Ty OK. Ja Nie OK. Ty OK.
Ja OK. Ty nie OK. Ja nie OK. Ty nie OK.
*System motywacyjny b- zespół potrzeb zakodowanych zakodowanych psychice *Koncepcja potrzeb Maslowa -Doświadczenia indywidualne -Temperament jest bezpośrednio cechami układu nerwowego
Teorie Hipokratesa/ Pawłowa Pawłow wyróżnił dwa rodzaje układów nerwowych tj.:
-słaby melancholik , flegmatyk
-silny :zrównoważonyczyli sangwinik niezrównoważony choleryk
Osobowości intrawertyczne , extrawertyczne
29X2003
Kształtowanie się i rozwój osobowości Czynniki kształtujące osobowość :
-Osoby znaczące -Role znaczące -Sytuacje typowe -Sytuacje wyjątkowe
Doświadczenia emocjonalne korektywne
Eksperymenty Makarenki z resocjalizacją trudnej młodzieży
*Okres noworodka 1 miesiąć
*niemowlęcy 1 miesiąc do jednego roku *poniemowlęcy…
…. Okres poniemowlęcy
-Rozwój i doskonalenie się poczucia własnego ja
-Konfrontacja z pierwszymi wymaganiami społecznymi
-Trening czystości
4.Okres przedszkolny -Rozwój emocjonalny , poznawczy, społeczny
-Rozwój mowy
-kontrola nad impulsami emocjonalnymi
-kompleks Edypa -Elektry
-Identyfikacja psychoseksualna
5.Młodzsy wiek szkolny
-Przejście spod opieki rodzicielskiej pod opiekę wymagań nauczycieli…
… i niewerbalnego
powtarzanie innych treści koncentrowanie uwagi na przekazywanych treściach # Cechy odbiorcy -samoocena
-wykształcenie -początkowe nastawienie 10XII 2003r. SYTUACJE SPOŁECZNE I ZACHOWANIE SIĘ W SYTUACJACH SPOŁECZNYCH Koncepcje dysonansu poznawczego (obraz własnej osoby i obraz świata ) Przykrte doznania są eliminowane Błąd atrybucji czyli tłumaczenie się biorąc pod uwagę czynniki wewnętrzne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz