Psychologia - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia - opracowanie - strona 1 Psychologia - opracowanie - strona 2 Psychologia - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Brak prowadzącego. Notatka składa się z 11 plików po jednej stronie każdy.
"Agresja
Zachowanie (nie emocje)
celowe
mające na celu wyrządzenie krzywdy

Może być:
Pośrednia (porysuję w złości komuś samochód) i bezpośrednia (nakrzyczę na kogoś)
Instrumentalna i emocjonalna"
"TYP OSOBOWOŚCI BADAWCZY
Preferowane zachowania
badanie zjawisk: fizycznych, biologicznych, kulturowych
Kompetencje - naukowe i matematyczne
Słabe strony - przywództwo, perswazja
Wizerunek samego siebie
zdolności intelektualne, szkolne, matematyczne i naukowe
Wartości - nauka
Cechy - analityczny, dociekliwy, niezależny, introspektywny, precyzyjny, racjonalny, chłodny
Zainteresowania zawodowe - naukowe
Zawody ?"

AGRESJA
Agresja
Zachowanie (nie emocje)
celowe
mające na celu wyrządzenie krzywdy
Może być:
Pośrednia (porysuję w złości komuś samochód) i bezpośrednia (nakrzyczę na kogoś)
Instrumentalna i emocjonalna
Sposoby wyjaśniania przyczyn agresji:
hipoteza frustracji - agresji
teoria społecznego uczenia się- Teoria, zgodnie z którą człowiek uczy się zachowań agresywnych wskutek otrzymywania nagród za takie zachowanie albo obserwowania, jak ktoś inny jest za nie nagradzany
Uwarunkowania:
1. Sytuacyjne:
oddziaływanie mediów
wpływ grupy / deindywiduacja
ból
upał
ubóstwo
2. Podmiotowe:
wyuczone wzorce zachowań
ogólne pobudzenie (np. osobowość typu A)
obronny styl atrybucji
nieumiejętność radzenia sobie z emocjami (np. złością, lękiem, bezradnością)
nadużycie substancji psychoaktywnych (np. alkoholu)


(…)

… informacji na poziomie semantycznym
Co wpływa na zapamiętywanie:
efekt miejsca w szeregu (efekt pierwszeństwa i efekt świeżości)
miejsce i okoliczności
uwaga
minione doświadczenie
Teorie zapominania:
Zapominamy w sposób czynny (np. zapominamy to, co jest dla nas nieprzyjemnie i czego nie chcemy pamiętać)
Zatarcie śladu pamięciowego (nieużywane ścieżki pamięci znikają, tak jak znika ślad stóp na piasku…
…, pochodzenie, zainteresowania i doświadczenia,
niezgodność ważnych podstaw prowadzi do antypatii. Czy przeciwieństwa się nie przyciągają?
Duża liczba dowodów eksperymentalnych stanowi mocne poparcie dla koncepcji przewagi podobieństwa nad komplementarnością jako ważniejszego wskaźnika atrakcyjności.
Odwzajemniona sympatia
Atrakcyjność fizyczna „Tylko powierzchowni ludzie nie oceniają po wyglądzie” - Oscar…
…:
natężenie
siła
intensywność
wielkość
ukierunkowanie
motywacja zewnętrzna a wewnętrzna
Żródła procesu motywacyjnego:
potrzeby
 emocje
 postawy
Problemy dotyczące motywacji:
konflikty motywacyjne
błędy diagnozowania stanu motywacji
samokontrola rodzaju i poziomu motywacji
motywacja a efektywność działania (prawa Yerkesa- Dodsona)
OSOBOWOŚĆ
Osobowość- to względnie trwały zestaw cech psychicznych…
… ludzkie zachowania
Osobowości jako wynik logicznej analizy cech:
Ekstrawersja - introwersja (osoba rozmowna, asertywna, towarzyska -cicha, zamknięta, wycofująca się)
Neurotyczność -zrównoważenie (osoba nerwowa, lękliwa - spokojna, rozluźniona)
Otwartość - zamkniętość (osoba o szerokich zainteresowaniach, kreatywna, oryginalna - o wąskich zainteresowaniach, sztywna, stereotypowa)
Sumienność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz