Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 97

Rachunkowość -wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 4809

Prowadzący to dr Marcin Kędzior. Notatki liczą 13 stron. Dzięki ich treści możesz dowiedzieć się, na czym polegają: rozliczanie kosztów w czasie, rachunek kosztów, kalkulacja kosztów, zyski/straty nadzwyczajne, struktura kalkulacyjnego rachunku wyników. Poznasz podstawowe zasady o rachunko...

Programowanie OSN - projekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Programowanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1736

...Obrabiarka sterowana numerycznie jest to maszyna technologiczna realizującą proces obróbki wg wprowadzonego do układu sterowania programu. Cyfrowy układ sterowania nie będący komputerem oznacza obrabiarkę sterowana numerycznie (NC - Numer...

Sprawozdania z inżynierii nanomateriałowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Inzynieria nanomateriałowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1575

...Ciecz ferromagnetyczna jest to zawiesina cząstek ferromagnetycznych w oleju syntetycznym lub w lekkim oleju mineralnym. Średnice cząstek występujących w cieczy ferromagnetycznej wynoszą ok. 10 nm. Najczęściej cząstki ferromagnetyczne stanowi Fe3O4. Wyróżniamy dwie podstawowe metody wytwarzan...

Rachunkowość - Budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3528

...Rachunkowość budżetowa – tworzy informacje finansowe o wykonaniu budżetu, które są wykorzystywane w planowaniu, kontroli i analizie budżetu oraz są podstawą podejmowania decyzji gospodarczych. Informacje te zabezpieczają prawidłowość wykorzystania środków budżetowych. Zgodnie z zasadami ra...

Płynność instrumentu finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

...- co to jest płynność instrumentu finansowego, podaj przykłady Płynnością instrumentu finansowego nazywamy jego zdolność do zamiany na instrument o najwyższym stopniu płynności, czyli pieniądz, po cenie zbliżonej do ostatniej ceny rynkowej. Płynność instrumentu finansowego jest tym wyższa...

Egzamin - Pytania , odpowiedzi - uek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 966
Wyświetleń: 4487

...1.Wskaźnik płynności bieżącej w kolejnych latach wynosił: rok 1: 1,09 rok 2: 1,25 rok 3: 5,78 Średnia branżowa w całym analizowanym okresie wynosiła zaś 1,10. Która z poniższych interpretacji w najbardziej prawidłowy sposób tłumaczy opisaną powyżej sytuację? A).Wskaźnik płynności ks...

Podstawy organizacji i zarządzania - 13 wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1820

...Cele metod organizacji: • skuteczność – stopień realizacji celu; im pełniej firma realizuje cele tym większa skuteczność: o wytwarzanie produktów lub świadczenie usług, które znajdą nabywcę o każda decyzja gospodarcza niesie ze sobą ryzyko zainwestowanego kapitału. Są metody, które zmniejs...

Komplet dokumentów do stypendium socjalnego, rektora oraz dla osób nie...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1365

Komplet dokumentów do weryfikacji: Obowiązkowe Oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na innym kierunku studiów STYPENDIUM SOCJALNE: 1. Wniosek, wydrukowany z WD (ostatnia wersja) i podpisany, 2. Obowiązkowe: Dokumentacja osiąganych dochodów bądź braku dochodu: Wszystkich członków rodziny...

Mikroekonimia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2121

"Mikroekonomia- zajmuje się zachowaniami podmiotów gospodarczych- producent, konsument, rządy zachowania indywidualne Ekonomia- ludzie byli zmuszeni do podejmowania ciągłych decyzji, w gospodarstwie domowym, ograniczenia w zakresie zasobów i ograniczoności potrzeb Czynniki produkcji; kap...

Nadzór bankowy - skutki kryzysu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

Skutki tego kryzysu były niezmiernie dotkliwe w szczególności dla krajów Wspólnoty Europejskiej. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego straty europejskich banków związane z kryzysem na przestrzeni lat 2007 do 2010 wyniosły blisko 1 bln EUR lub 8% Produktu Krajowego Brutto (PKB)...