Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 96

Polityka a kwestia społeczeństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2485

Prowadzący to prof. dr Kazimierz Zieliński. Notatka dzieli się na dwa pliki - pierwszy dotyczy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (liczy 3 strony), drugi kwestii społecznej w polityce (20 stron). Dzięki zawartości notatek możemy zdobyć inf...

Mikroekonomia - ogół zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Mierzwa
 • Mikroekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2926

Dzięki treści notatki możemy poszerzyć wiedzę na takie tematy, jak: proces gospodarowania, pięć problemów metodologicznych, podstawowe problemy wyborów ekonomicznych, granica możliwości produkcyjnych, systemy gospodarcze. Ponadto są w niej poruszone zagadnienia takie, jak: gospodarka rynkowa, a...

Bankowość - podstawy - Kreacja pieniądza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3283

Informacje zawarte w notatce to: źródła kreacji pieniądza, rodzaje ujmowania kredytu bankowego, granica akcji kredytowej, funkcje kredytu bankowego, struktura systemu bankowego. A także: funkcje i zadania Banku Centralnego, rachunki bankowe, kryteria klasyfikacji kredytów, leasing. Notatka ...

Makroekonomia - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Grzegorz Sroślak
 • Makroekonomia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2163

WYKŁAD 1 Ekonomia jest nauką, która zajmuje się 4 podstawowymi zagadnieniami: Produkcja (nakazowa, komunistyczna) Podział (socjalistyczna, socjaldemokratyczna) Wymiana ( wolnorynkowa, liberalna) Konsumpcja Każde z tych zagadnień to podstawowe koncepcje filozoficzne różnych szkół Podejście w ekono...

Rynek UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2632

Informacje zawarte w pliku poruszają zagadnienia takie jak: formy integracji regionalnej, efekty integracji, optymalny obszar walutowy, jednolity rynek wewnętrzny, zasady funkcjonowania jrw, trzy filary UE, zakres i narzędzia ochrony konsumenta, przesłanki i cele ochrony konkurencji, instrument...

Koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Marek Walczak
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2562

Ohno, Hoshin kanri , Koncepcja TQM, Balanced Scorecard. Powyższe pojęcia zostały rozwinięte i dokładnie omówione w notatce w łatwy do przyswojenia sposób. Benchmarking - uczenie się od najlepszych - punkt orientacyjny w terenie, wzorcowe przeds - został wprowadzony pod koniec lat 70. w fir...

Etyka z biznesie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5019

Oprócz treści znalazły się w nich również ilustracje, wykresy, tabele i schematy. Całość zajmuje 38 stron (czcionka 12). W notatce znajduje się 14 wykładów. Poruszono w nich m.in. następujące zagadnienia: potrzeba etyki w zarządzaniu, cnoty moralne biznesmena, uniwersalność zasad moralnych, abs...

Zarządzanie strategiczne zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3444

Zagadnienia, jakie opracowano, to m.in.: istota strategii dyferencjacji; symetryczne i asymetryczne bariery mobilności sektora; segment strategiczny - definicja; wysokie i niskie bariery wejścia; krytyka szkoły planistycznej; definicja grupy strategicznej; determinanty aspektu podmiotowego zarządza...

Prezentacje orlen

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Chlipała
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3556

Jest to projekt zaliczeniowy (13 stron) na temat stosowanej polityki marketingu miezynarodowego przez Koncern PKN Orlen. Projekt zawiera m.in. zagadnienia takie jak: część syntetyczna, historia, charakterystyka przedsiębiorstwa, strategia marketingowa, produkty przedsiębiorstwa, ocena potencjał...

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów - komplet wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Litwa
 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 4207

in. zagadnienia takie, jak: klasyfikacja kosztów podstawowej działalności operacyjnej, rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności, próg rentowności wieloasortymentowej, wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w decyzjach krótkoterminowych. W notatce znaleźć można również informacje t...