programowanie OSN - projekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
programowanie OSN - projekt - strona 1 programowanie OSN - projekt - strona 2 programowanie OSN - projekt - strona 3

Fragment notatki:...Obrabiarka sterowana numerycznie jest to maszyna technologiczna realizującą proces obróbki wg wprowadzonego do układu sterowania programu. Cyfrowy układ sterowania nie będący komputerem oznacza obrabiarkę sterowana numerycznie (NC - Numerical Control), zaś komputerowy układ sterowania określa obrabiarkę sterowana komputerem (CNC- Computer Numerical Control).
Wg normy PN-ISO 2806:1996 sterowanie numeryczne NC to sterowanie automatyczne
procesu technologicznego wykonywanego przez urządzenie, które do działania stosuje dane
liczbowe wprowadzane w czasie pracy urządzenia, zaś komputerowe sterowanie numeryczne CNC to realizacja NC z zastosowaniem komputera do sterowania funkcji maszyny. Nośnikiem informacji (programu, danych) może być dyskietka, przenośne pamięci, a najczęściej bezpośrednie kablowe połączenie portów komputera zewnętrznego (sieci) i sterownika obrabiarki...

...W terminologii dotyczącej sterowania numerycznego maszyn występuje parę definicji
programu. Najbardziej ogólna jest źródłowy program operacji technologicznej jako
uporządkowany zbiór instrukcji programowych (zapisanych w wymaganym formacie języka)
do wywołania działań, które będą wykonywane w sposób automatyczny. Program ten może
być przygotowany w formie programu operacji technologicznej (POT), albo w formie
danych wejściowych jako zakodowanych informacji wprowadzanych do układu sterowania
za pomocą nośników informacji (np. taśma perforowana, dyskietka, przenośna pamięć, itd.).
Źródłowy program operacji technologicznej może być poprzedzony karta programu. Jest to
lista kolejnych czynności potrzebnych do wykonania przedmiotu, czyli kolejność przejść
narzędzia, zabiegów. Inaczej, jest to plan obróbki przedmiotu...

5 maja 2011
Programowanie OSN
PROJEKT
WYKONAŁY: Aleksandra Warchał
Karolina Wilczyńska
Katarzyna Wójs
Część teoretyczna.
Obrabiarka sterowana numerycznie jest to maszyna technologiczna realizującą proces obróbki wg wprowadzonego do układu sterowania programu. Cyfrowy układ sterowania nie będący komputerem oznacza obrabiarkę sterowana numerycznie (NC - Numerical Control), zaś komputerowy układ sterowania określa obrabiarkę sterowana komputerem (CNC- Computer Numerical Control).
Wg normy PN-ISO 2806:1996 sterowanie numeryczne NC to sterowanie automatyczne
procesu technologicznego wykonywanego przez urządzenie, które do działania stosuje dane
liczbowe wprowadzane w czasie pracy urządzenia, zaś komputerowe sterowanie numeryczne CNC to realizacja NC z zastosowaniem komputera do sterowania funkcji maszyny. Nośnikiem informacji (programu, danych) może być dyskietka, przenośne pamięci, a najczęściej bezpośrednie kablowe połączenie portów komputera zewnętrznego (sieci) i sterownika obrabiarki.
Rys.1. Kartezjański układ współrzędnych stosowany w maszynach NC/CNC
Obrabiarki numeryczne dysponują jedynie maksymalnie 5-ma osiami, zaś sterowania 6-cio osiowe są typowe dla robotyki. Spotyka sie i to dość często obrabiarki nawet o kilkunastu osiach sterowanych. Są to jednak zwielokrotnione układy podstawowe zwiększające jedynie możliwości technologiczne obrabiarek. Ogólnie, oś to podstawowy kierunek, w którym zespół maszyny może wykonywać ruch liniowy lub obrotowy. Opisując maszynę a dokładniej jej obszar roboczy lub przestrzeń robocza należy określić punkty charakterystyczne i związane z nimi układy współrzędnych :
układ współrzędnych maszyny związany z maszyna, z odniesieniem do zera maszyny
jako punktu na maszynie ustalonego przez producenta;
układ wsp

(…)

… ten przycisk. Pojawia się okno w którym mamy określić m.in. Punkt bazowy X, Punkt bazowy Y, Średnicę otworu, Liczbę otworów.
­­
Ostatnim elementem koniecznym do wytworzenia jest powierzchnia okrągła. Klikamy przycisk wytworzyć, następnie okrąg. Pojawia się okno, w którym mamy określić m.in. Punkty bazowe i średnicę.
Po zdefiniowaniu wszystkich powierzchni i głębokości naszego przedmiotu możemy wygenerować…
… należy określić m.in. Typ konturu, Położenie punktu bazowego, Długość prostokąta, Szerokość prostokąta.
W celu wytworzenia naszego wyrobu użyliśmy dwa razy funkcji prostokąt. W pierwszym przypadku był to prostokąt o niezaokrąglonych narożach, natomiast w drugim z zaokrąglonymi narożami.
Przy definiowaniu geometrii za pomocą funkcji Dowolny, w dolnym pasku okna o nazwie Utwórz element pojawiają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz