Programowanie

note /search

Programowanie OSN - projekt

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Programowanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1785

...Obrabiarka sterowana numerycznie jest to maszyna technologiczna realizującą proces obróbki wg wprowadzonego do układu sterowania programu. Cyfrowy układ sterowania nie będący komputerem oznacza obrabiarkę sterowana numerycznie (NC - Numer...

Programowanie - wyklady informatyka

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Programowanie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1680

Wykład 1 Algorytm - formalny i jednoznaczny opis wynikania czynności w skończonej liczbie kroków (ciąg czynności). Przykład: Znajdowanie d=nwd(x,y) x=120 y=68 120 52 36 20 4 68 16 12 8 4 Sposoby zapisu algorytmu: Metoda 1. Metoda 2 W celu zapisu algorytmu, możemy wykorzystać tzw. me...

Programowanie, algebra zagadnienia na egzamin

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Programowanie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1652

1. (a) Udowodnij, że żaden element odwracalny pierścienia przemiennego z jedynką nie jest dzielnikiem zera. (b) Wykaż, że 2 nie jest elementem pierwszym . (c) Jakiego typu elementem (odwracalnym, nieodwracalnym, nierozkładalnym, rozkła...