Mikroekonimia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonimia - strona 1 Mikroekonimia - strona 2

Fragment notatki:"Mikroekonomia- zajmuje się zachowaniami podmiotów gospodarczych- producent, konsument, rządy zachowania indywidualne
Ekonomia- ludzie byli zmuszeni do podejmowania ciągłych decyzji, w gospodarstwie domowym, ograniczenia w zakresie zasobów i ograniczoności potrzeb
Czynniki produkcji; kapitał praca i ziemia, sprzyjają wytwarzaniu dóbr i usług
Pojemność asymilacyjna ekosystemów- zdolnośc absorpcyjna i regeneracyjna ekosystemów przyrodniczych, jest ograniczona"

"podział rynku ze względu na rodzaj struktury-
- rynek doskonale konkurencyjny- rynek wolny, duża liczba małych podmiotów gospodarczych , konsumentów, firm i producentów. Produkt homogeniczny- ujednolicony, żaden z podmiotów nie ma przewagi rynkowej. Cena płynie z rynku brak barier wiedzy i migracji kapitału
- konkurencja monopolistyczna- duża liczba dużych firm które potrafią różnicować produkt, wprowadzać substytut, mogą budować własną niszę rynkową, posiadają względnie stałych klientów
- monopolistyczna- rynek zaprzeczenie, jedna duża firma, opanowała rynek, decyduje o cenie, wysokie monopolowe zyski, wyeliminowanie konkurencyjności, bariery wejść, manipulacja cenami
- oligopol- kilka, kilkanaście dużych firm, ilości produktów jakie oferują znacząco wpływają na sytuację rynkową, współzależność decyzyjna firm, względna stabilność"

MIKROEKONOMIA
Mikroekonomia- zajmuje się zachowaniami podmiotów gospodarczych- producent, konsument, rządy zachowania indywidualne
Ekonomia- ludzie byli zmuszeni do podejmowania ciągłych decyzji, w gospodarstwie domowym, ograniczenia w zakresie zasobów i ograniczoności potrzeb
Czynniki produkcji; kapitał praca i ziemia, sprzyjają wytwarzaniu dóbr i usług
Pojemność asymilacyjna ekosystemów- zdolnośc absorpcyjna i regeneracyjna ekosystemów przyrodniczych, jest ograniczona
Zasoby rzadkie- większość zasobów; czynniki produkcji. Są ograniczone wobec nieograniczoności potrzeb
Zasoby wolne- koszt alternatywny=0 nieograniczone
Dobro proste- reprezentuje tylko siebie
Dobro złożone- reprezentuje wszystkie pozostałe wytwarzane w gospodarce poza dobrem prostym
Substytucja jednego dobra wobec drugiego- zmiana struktury wytwarzanych dóbr i usług
Krzywa możliwości produkcyjnych- obraz maksymalnie dostępnych struktur alokacyjnych w gospodarce przy danych zasobach i w pełni efektywnym wykorzystaniu tych zasobów
Margilnalna stopa transformacji- MRT=-∆Y/∆X efekt transformacji produktów , czynników z jednej gałęzi do drugiej
System alokacyjny - w pełni scentralizowany ( nakazowo-rozdzielczy)
- zdecentralizowany- oparty na rynku, wolny rynek- żywiołowo działający, alokacja rzadkich zasobów dokonuje się dzięki transakcjom kupna, sprzedaży, cena rynkowa podstawowym elementem. W dłuższym okresie czasu generuje nierówności społeczne
- oparty na obiektywnym rynku z regulacją państwa- naprowadzenie podmiotów na zaspokojenie potrzeb i zysk równocześnie, rząd interweniuje aby podmioty realizowały cele społeczne, motywacja podmiotów gospodarczych
rynek- najdoskonalszy system alokacyjny, całokształt transakcji kupna- sprzedaży dokonujących się w danym czasie, miejscu
cena- podstawowy sygnał alokacyjny w cenie zawarta jest informacja co, jak, ile, dla kogo wytwarzać- podstawowe pytania alokacyjne
podmioty rynku; producenci, konsumenci i rząd
podział rynku ze względu na dostępność informacji
- rynek doskonały- wszystkie podmioty gospodarcze mają pełna wiedzę o kształtowaniu się ceny, technologi wytwarzania
- rynek niedoskonały- brak dostępności, ukrywanie wiedzy na tema

(…)

…- wszystkie podmioty gospodarcze mają pełna wiedzę o kształtowaniu się ceny, technologi wytwarzania
- rynek niedoskonały- brak dostępności, ukrywanie wiedzy na temat ilości, sposobu wytwarzania
podział rynku ze względu na stopień interwencji
- wolny rynek- działa w sposób niezależny
-rynek regulowany- interwencja rządu, narzucone regulacje
podział rynku ze względu na rodzaj struktury- - rynek doskonale konkurencyjny…
… i ilości jakie skłonni są nabyć w danym czasie konsumenci w warunkach ceteris paribus Dx=f(Px,I,Py,F(determinanty popytu)...) wielkość popytu- konkretna ilość nabywana przy danej cenie w warunkach danego popytu
podaż rynkowa- (S) relacja ceny rynkowej i ilości oferowanych na rynku przez producentów Sx=f(Px, cena kapitału,pracy, ziemi, techn wytwarz, struktura rynku)
wielkośc podaży rynkowej- konkretna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz