Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 100

Zarządzanie strategiczne - pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Beliczyński
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 882
Wyświetleń: 8057

Opracowane pytania na kolokwium z dr. Janem Beliczyńskim z przedmiotu Zarządzanie strategiczne. Notatka zawiera 11 stron. Pytania są następujące. Podaj istotę strategii dyferencjacji. Wyjaśnij co oznaczają symetryczne i asymetryczne bariery mobilności sektora ? podaj przykłady w tym zakresie. Co to ...

Zarządzanie strategiczne - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5320

Dokładna tematyka notatki jest następująca: zarządzanie strategiczne, halina piekarz, a.stabryła, dynamika otoczenia, otoczenie bliższe, otoczenie dalsze, harvardzka koncepcja rozwijania strategii, grupy interesów i ich oczekiwania, strategia, etapy zarządzania strategicznego, analiza strategiczna,...

Marketing - wykłady, dr Hadrian

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Hadrian
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 7749

Dokument ma 14 stron, w sumie 10 wykładów z wykresami i schematami. W wykładach poruszane są zagadnienia takie jak: definicja marketingu, Kotler, Mephert, Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, R. Głowacki, aspekty marketingu, zadania marketingu, kreowanie popytu, utrzymanie aktualnie istniejącego...

Rachunkowość finansowa - kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartosz Kurek
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 700
Wyświetleń: 5852

Pytania w niej zawarte dotyczyło zaksięgowania kwot w dwóch układach kalkulacyjnym i rodzajowy. Operacje do zaksięgowania dotyczyły: przyjęcia do magazynu materiałów, wydanie materiałów z magazynu, lista płac, rozdzielnik listy płac, sprzedaż, wytworzenie, odchylenia od sprzedaży, inwentaryzacja, o...

Rachunkowość zarządcza - dr Bielawski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Bielawski
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 777
Wyświetleń: 7406

Rachunkowość zarządcza - zadania i rozwiązania. Przedmiot prowadzony przez dr Pawła Bielawskiego. Zadania, których wymaga dr Paweł Bielawski. Przykładowe pytania i zagadnienia: kapitał obrotowy, gospodarka zapasami, Średnia długość cyklu środków obrotowych, koszty bezpośrednie na jednostkę (materia...

Rewizja finansowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Artur Hołda
Pobrań: 770
Wyświetleń: 7126

Zadania z przedmiotu Rewizja finansowa z dr hab. Arturem Hołdą z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Notatka składa się z 6 zadań dotyczących istotności ogólnej i szczegółowej, stom całkowite i częściowe, błędnego księgowania. Zadanie 1 Określ

Rewizja finansowa - st. zaoczne, dr Andrzejewski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Mariusz Andrzejewski
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 7644

Dokument ma 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: warunki niezależności BR, badanie sprawozdania finansowego, obowiązek ogłaszania sprawozdania, raport, wymagania, KIBR, zadania, organy KIBR, KKN, Krajowa Komisja Nadzoru, podmioty uprawnione do badania, obowiązek ubezpieczenia OC, istotność czą...

MEtody kartograficzne- ćwiczenia, dr Luchter

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bogusław Luchter
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 98
Wyświetleń: 5334

4-stronicowa notatka w formacie doc. W treści notatki: mapy planów miasta są pozbawione poziomic, TPE, rozpoznawanie map, przeliczenie skali, sposoby prezentacji zjawisk na mapach, metody kartograficzne, kartograficzne metody ilościowe, jakościowe, punkt, linia, powierzchnia, metoda sygnaturowa, za...

Geografia - egzamin, dr Luchter

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bogusław Lutcher
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 10416

Pytania na egzamin z geografii u dr Bogusława Luchtera. Stolica Francji. Stolica Wenezueli. Astana. Określ położenie (kontynent, region) Tonga, Tunezja. Państwo o największej powierzchni. Państwo o największej liczbie ludności. Państwa, w których przyrost naturalny jest ujemny. Podkreśl dwa państwa,...

Geografia - wykłady, dr Luchter

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bogusław Luchter
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 777
Wyświetleń: 4207

W niniejszym materiale znajdują się notatki z wykładów geografii prowadzonej przez dr Luchtera. W notatkach tych opisane są takie zagadnienia jak: geografia jako nauka, kwestie do rozwiązania dla geografów, determnizm, nihilizm i posybilizm geograficzny, geografia ekonomiczna, jej funkcje i kierunki...