Makroekonomia - kolokwium, Kultys

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 8351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - kolokwium, Kultys - strona 1 Makroekonomia - kolokwium, Kultys - strona 2 Makroekonomia - kolokwium, Kultys - strona 3

Fragment notatki:

Pytań jest 11, na 5 z nich zostały udzielone odpowiedzi. Pytania dotyczą takich zagadnień jak: efekt wypierania w długim i krótkim okresie, szoki podaży i popytu, efekt tłumienia, dochód permanentny, mechanizm transmisyjny, efekt majątkowy, cykl dochodu permanentnego, model Keynesa a model klasyczny, model IS - LM

Makroekonomia - pytania do kolokwium
Pytania:
Efekt wypierania w długim i krótkim okresie.
Szoki podaży i popytu.
Efekt tłumienia.
Dochód permanentny.
Mechanizm transmisyjny.
Efekt majątkowy.
Cykl dochodu permanentnego.
Porównaj model Keynesa z modelem klasycznym.
Zadania
Wykres IS
Wykres LM
Odpowiedzi:
Wypieranie - polega na ograniczeniu wielkości popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego sektora prywatnego pod wpływem wzrostu wydatków państwa, który powoduje zwiększenie popytu globalnego i w konsekwencji - wzrost stopy procentowej.
Etapy:
wyższe wydatki państwa powodują wzrost produkcji i dochodu,
wyższy dochód wywołuje wzrost zamierzonych realnych zasobów pieniądza,
wyższy popyt na pieniądz w ujęciu realnym przy nie zmienionej podaży prowadzi do podwyżki stopy procentowej,
wyższa stopa procentowa powoduje wypieranie popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego i stłumienie efektów ekspansji fiskalnej.
2. 3.
4. Dochód permanentny to przeciętny dochód ludzi w długim okresie. Ludzie nie lubią wahań konsumpcji dążą do ich eliminacji. Wolą na przykład zrezygnować z dóbr luksusowych aby tylko zapobiec groźbie głodowania. Poziom konsumpcji nie zależy od bieżącego dochodu rozporządzalnego ale od dochodu permanentnego. Jeśli ludzie stwierdzą nienormalnie wysoki poziom dochodu to dojdą do wniosku, że owe okresowo wysokie dochody w niewielkim stopniu wpływają na poziom ich dochodu permanentnego - czy też inaczej - rozmiary konsumpcji. Zwiększą oni konsumpcję tylko minimalnie a resztę „nadwyżki” przeznaczą raczej na oszczędności. Jedynie wówczas gdy ludzie uwierzą, że wzrost dzisiejszych dochodów utrzyma się utrzyma się również w przyszłości, uznają to za trwałe podniesienie dochodów permanentnych. W takim przypadku zwiększą oni znacznie swoją konsumpcję.
5. Spadek stopy procentowej prowadzi do wzrostu popytu inwestycyjnego, skłaniając przedsiębiorstwa do przemieszczania się w dół wzdłuż krzywej popytu inwestycyjnego. Wiemy również, że spadek stopy procentowej spowoduje wzrost popytu konsumpcyjnego, zwiększając rozmiary majątku gospodarstw domowych i przesuwając w górę wykres funkcji popytu konsumpcyjnego. Z kolei w poprzednim rozdziale przekonaliśmy się, że zwiększenie podaży pieniądza spowoduje obniżkę stopy procentowej równoważącej rynek: niższa stopa procentowa zapewnia odpowiedni wzrost popytu na pieniądz i pozwala zachować równowagę na rynku pieniężnym. To są właśnie zasady działania mechanizmu transmisyjnego, za którego pośrednictwem zwiększenie podaży pieniądza wywołuje przesunięcie w górę wykresu funkcji popytu globalnego oraz wzrost dochodu i produkcji w punkcie równowagi.


(…)

… transmisyjnego, za którego pośrednictwem zwiększenie podaży pieniądza wywołuje przesunięcie w górę wykresu funkcji popytu globalnego oraz wzrost dochodu i produkcji w punkcie równowagi.
6. Efekt majątkowy (bogactwa) polega na przesunięciu wykresu funkcji konsumpcji w górę (w dół) pod wpływem wzrostu (spadku) zasobów majątkowych gospodarstw domowych i zwiększenia (spadku) wydatków na każdym poziomie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz