Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 86

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adam Figiel
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2730

  Wykład – Dr Adam Figiel   Wykład 1 – 24.02.2010 r.: organizacja    Handel  J. Dietl  "Handel we współczesnej gospodarce"  1,2  1991    Jacek Chwałek  "Nowoczesny sklep"  5      Leasing    Leopold Stecki  "Leasing"    1999  Czubek, Jończyk    Zeszyty Naukowe AE  „Fi...

Cechy w rekreacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1442

      Osobowość:  Nadrzędny, indywidualny „mechanizm” sterujący całością czynności ludzkich /Reykowski 1999/  Koncepcja sformułowana przez GUILFORDA pozwala wyróżnić 7 grup cech zwanych osobowością:  1. Potrzeby  2. Zainteresowania  3. Postawy  4. Temperament  5. Uzdolnienia  6. Cechy morfologicz...

FORMY REKREACJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1750

    FORMY REKREACJI – dydaktyczne sposoby organizowania i prowadzenia działalności rekreacyjnej  /Ożdziński 2001/  Kryteria podziału form:  1. struktura organizacyjna aktywności ruchowej podzielona ze względy na charakter uczestnictwa  2. uwarunkowania czasoprzestrzenne  3. formy dydaktyczne prow...

MARKETING W REKREACJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2114

      MARKETING W REKREACJI  Marketing w rekreacji:  Zwykle postrzegany jako działanie służące kreowaniu, promocji i dostarczaniu towarów i usług  klientom  indywidualnym i instytucjom  Specjaliści od spraw marketingu zajmują się marketingiem w 10 obszarach:  o 1. Produktu (np. odzież sportowa, n...

Rozwój rekreacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1484

    Rozwój rekreacji wynika z:  Postępu cywilizacyjnego (w tym technologicznego)  Wykształcenia ludzi  Urbanizacji (metropolie)  Mobilności  Ilości dostępnego czasu wolnego  Siły nabywcze (możliwości finansowe ludności)  Oddziaływania środowiska    Rozwój rekreacji wynika z:  1. Postępu technolog...

Ujęcie historyczne rozwój rekreacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adriana Paliwoda-Matiolańska
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1715

    ROZWÓJ REKREACJI – UJĘCIE HISTORYCZNE  Czasy prehistoryczne:  Ludzie skoncentrowani na przetrwaniu (polowanie, łowiectwo, zbieractwo)  Nie ma wolnego czasu, praca jako źródło przet...

POLSKA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Latosińska
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2177

POLSKA W OKRESIE II WOJNY  ŚWIATOWEJ   Ministrowie Spraw Zagranicznych:    August Zaleski (30.09.1939 – 25.07.1941)   Edward Raczyński (22.08.1941 – 06.1942; 06.1942 – 14.07.1943)   Tomasz Romer (14.07.1943 – 24.11.1944)   Adam Tarnowski (29.11.1944 – 5.08.1945)   

POLITYKA ZAGRANICZNA II RP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Latosińska
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 7427

   POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA W  OKRESIE II RP  Polityka zagraniczna –  ogół celów politycznych mających za zadanie ustalenie interakcji danego państwa z  innymi państwami na świecie. Inaczej mówiąc jest to proces określania, a także realizacji interesów  państwowych (narodowych) w stosunku do p...

Zagadnienia do egzaminu socjologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Aleksander Surdej
 • Socjologia
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1183

1) Wyjaśnij związek pomiędzy normami i wartościami kosmopolitycznymi a wyłanianiem się  społeczności światowej. W jakich obszarach można zaobserwować aktywność społeczności  światowej.   Społeczność światowa- społeczność będąca wytworem procesów globalizacji. Niektórzy za element wyłaniającej  si...

Pojęcie i obszary decyzji finansowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Jaki
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 3164
Wyświetleń: 4984

    Wykład – dr Andrzej Jaki  Egzamin: teoria i zadania     WYKŁAD 1 –   POJĘCIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI I OBSZARY DECYZJI FINANSOWYCH     W. Bień; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw / Difin    J. Czekaj, Z. Dresler; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii.    M. Sierpińska; T....