Rozwój rekreacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój rekreacji - strona 1 Rozwój rekreacji - strona 2 Rozwój rekreacji - strona 3

Fragment notatki:


    Rozwój rekreacji wynika z:  Postępu cywilizacyjnego (w tym technologicznego)  Wykształcenia ludzi  Urbanizacji (metropolie)  Mobilności  Ilości dostępnego czasu wolnego  Siły nabywcze (możliwości finansowe ludności)  Oddziaływania środowiska    Rozwój rekreacji wynika z:  1. Postępu technologicznego  Człowiek współczesny, którego stworzyła cywilizacja, czyli on sam, nie jest człowiekiem  szczęśliwym i  nie jest człowiekiem zdrowym  Żyje w środowisku, które sam stwarza, ale i sam zatruwa. Nie boi się złych duchów, ale boi  się swoich  bliźnich i samego siebie /T. Kielanowski, Człowiek tworzy samego siebie, 1985/  2. Przemiany środowiska naturalnego  Motoryzacja, smog  Degradacja środowiska naturalnego:  o 1/3 biosfery kuli ziemskiej nie została przez człowieka przekształcona  o Europa należy do tych części świata, gdzie zanieczyszczenia były bardzo duże, aczkolwiek  jest  też w tym momencie najbardziej zaangażowana w ochronę środowiska naturalnego  o Podstawowe przyczyny degradacji: rozwój przemysłu, motoryzacji, urbanistyki,  o Egzystencja w takim środowisku nie sprzyja zdrowiu itd. (choroby)  o hałas:  stały element codzienności, zwłaszcza w środowisku wielkomiejskim. Powoduje to  uszkodzenie narządów słuchu – neurogenne zmiany przebiegów procesów  fizjologicznych  skutki hałasu:  narastające zmęczenie  zaburzenia emocjonalne typu: rozdrażnienie, lęk,  stałe napięcie, niepokój, osłabienie procesów motywacyjnych  wycofanie  się z sytuacji zadaniowych, ucieczka od aktywności  wpływ środowiska społecznego  o środowisko społeczne określane przez: rozmieszczenie ludności i gęstość zaludnienia,  strukturę  zawodową, relacje poszczególnych grup wieku, poziom i strukturę wykształcenia ludzi,  poprzez  poziom świadomości społecznej i formy zachowania się , stan zdrowia ludności i  poziom higieny mający odbicie w podstawowych statystykach chorób, ogólnej sprawności  fizycznej, nawykach  o środowisko wielkomiejskie  największe zagrożenie dla zdrowia i niekorzystne ze względu na kształt i charakter  stosunków międzyludzkich, poczucie braku przynależności  jest też jednak nośnikiem licznych wartości – dodaje możliwość wyboru dróg  edukacyjnych lub zawodowych, jak również swobodę życia emocjonalnego,  estetycznego, religijnego, politycznego czy też towarzyskiego  człowiek z miasta skazany na szybkie tempo życia i stres psychospołeczny niesie dla  jego zdrowia i kondycji biopsychicznej często nieodwracalne negatywne  konsekwencje  o innym czynnikiem wpływającym na ograniczenie aktywności ruchowej są wszelkiego  rodzaju  udogodnienia, zautomatyzowany i skomputeryzowany świat  obowiązki zawodowe i domowe stają się czynnościami łatwiejszymi i mniej 

(…)


Zaspokajać różnorodne potrzeby (rozrywki, kontaktów społecznych i estetyczne)
CBOS-u (2007)
59% - zdrowie najważniejsze po szczęściu rodzinnym (76%)
Działanie prozdrowotne – co 4 Polak uważa regularne uprawianie gimnastyki i inną
aktywność fizyczną …
(Raport zdrowie i zdrowy styl życia, 2007)
Optymalny dla zdrowia byłby co najmniej tygodniowy pobyt poza domem
Warunkiem sprzyjającym i zwiększającym aktywność…
… się dobrem rzadkim, a zatem bardziej
cennym
Zmiany klimatyczne spowodują regionalne przesunięcia w korzyściach klimatycznych
Korki, zatłoczenie na trasach komunikacyjnych staną się codziennością co wpłynie na
stopień odczuwalnego
dyskomfortu z podróżowania
Dziura ozonowa spowoduje zwiększenie zagrożenia poparzeniami słonecznymi oraz
wzrostu zainteresowania
alternatywnymi co do kąpieli słonecznych formami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz