Rekreacja osób niepełnosprawnych

note /search

Bariery i utrudnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2289

Bariery i utrudnienia:  1. Nieświadomość dorobku światowej wiedzy w zakresie psychospołecznych uwarunkowań aktywności  rekreacyjnoturystycznej  Stosunkowo od niedawna możemy zaobserwować zapotrzebowanie na refleksje teoretyczną. Brak  znajomości funkcjonowania organizmu i jego ruchowych potrzeb...

Historia rekreacji, rozwój rekreacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 3997

Tematyka zajęć:  1. Refleksja teoretyczna nad problematyką rekreacji  2. Psychologiczne aspekty rekreacji  3. Biologiczne aspekty rekreacji  4. Ekonomiczne uwarunkowania rekreacji  Literatura:  1. materiały z wykładów  2. Teoria i metodyka rekreacji (red.) I. Kiełbasiewicz i Drozdowska 2001  3. S...

Czynniki kształtujące zachowanie i walory rekreacj

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1064

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zachowanie jest samoocena  Samoocena:  Zespół sądów i opinii, które jednostka odnosi do własnej osoby (Zaborowski, 1967)  Samowiedza stanowi podstawę samooceny. Jednostka porównuje „ja realne” z „ja idealne” oraz z innymi  osobami  Rodzaje:  o...

FORMY REKREACJI - formy o dominancie somatycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2254

FORMY REKREACJI – dydaktyczne sposoby organizowania i prowadzenia działalności rekreacyjnej /Ożdziński 2001/  Kryteria podziału form:  1. struktura organizacyjna aktywności ruchowej podzielona ze względy na charakter uczestnictwa  2. uwarunkowania czasoprzestrzenne  3. formy dydaktyczne prowadzenia...

Wychowanie zdrowotne i marketing

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

Wychowanie zdrowotne  Wellness:  - równowaga w odżywianiu  - aktywna postawa i  współżycie międzyludzkie  - fizyczna aktywność jako  warunek zdrowia  - wychowanie do  bezpieczeństwa  - oświata sanitarna  - higiena osobista  Pozytywny ...

Cechy w rekreacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1463

      Osobowość:  Nadrzędny, indywidualny „mechanizm” sterujący całością czynności ludzkich /Reykowski 1999/  Koncepcja sformułowana przez GUILFORDA pozwala wyróżnić 7 grup cech zwanych osobowością:  1. Potrzeby  2. Zainteresowania  3. Postawy  4. Temperament  5. Uzdolnienia  6. Cechy morfologicz...

FORMY REKREACJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2639

    FORMY REKREACJI – dydaktyczne sposoby organizowania i prowadzenia działalności rekreacyjnej  /Ożdziński 2001/  Kryteria podziału form:  1. struktura organizacyjna aktywności ruchowej podzielona ze względy na charakter uczestnictwa  2. uwarunkowania czasoprzestrzenne  3. formy dydaktyczne prow...

MARKETING W REKREACJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2219

      MARKETING W REKREACJI  Marketing w rekreacji:  Zwykle postrzegany jako działanie służące kreowaniu, promocji i dostarczaniu towarów i usług  klientom  indywidualnym i instytucjom  Specjaliści od spraw marketingu zajmują się marketingiem w 10 obszarach:  o 1. Produktu (np. odzież sportowa, n...

Rozwój rekreacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1582

    Rozwój rekreacji wynika z:  Postępu cywilizacyjnego (w tym technologicznego)  Wykształcenia ludzi  Urbanizacji (metropolie)  Mobilności  Ilości dostępnego czasu wolnego  Siły nabywcze (możliwości finansowe ludności)  Oddziaływania środowiska    Rozwój rekreacji wynika z:  1. Postępu technolog...

Ujęcie historyczne rozwój rekreacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1932

    ROZWÓJ REKREACJI – UJĘCIE HISTORYCZNE  Czasy prehistoryczne:  Ludzie skoncentrowani na przetrwaniu (polowanie, łowiectwo, zbieractwo)  Nie ma wolnego czasu, praca jako źródło przet...