Historia rekreacji, rozwój rekreacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3906
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia rekreacji, rozwój rekreacji - strona 1 Historia rekreacji, rozwój rekreacji - strona 2 Historia rekreacji, rozwój rekreacji - strona 3

Fragment notatki:


Tematyka zajęć:  1. Refleksja teoretyczna nad problematyką rekreacji  2. Psychologiczne aspekty rekreacji  3. Biologiczne aspekty rekreacji  4. Ekonomiczne uwarunkowania rekreacji  Literatura:  1. materiały z wykładów  2. Teoria i metodyka rekreacji (red.) I. Kiełbasiewicz i Drozdowska 2001  3. S. Toczek-Wermer „Podstawy rekreacji i turystyki” 1998  4. J. Gracz, T. Sankowski „Psychologia w rekreacji i turystyce” 2001  5. W. Osiński „Zarys teorii wychowania fizycznego” 2002 Poznań  Egzamin – test jednokrotnego wyboru  Recreo (łac.)  Ożywienie, pokrzepienie, wzmocnienie, stworzenie na nowo, przywrócenie do życia  Rekreacja:  Kiedyś: popołudniowy wypoczynek chłopców  Później: wczasy  Teraz: zajęcia podejmowane przez jednostkę w czasie wolnym  Loisir, leisure (leże z fr. i ang.)   Definicja  /G. D. Buller/:  o Pewna forma działania podejmowanego nie ze względu na efekty, ale dla samego działania, które  stwarza człowiekowi ujście dla jego sił fizycznych, umysłowych i twórczych   Cele :  o Profilaktyczno-zdrowotne  o Towarzyskie  o Prestiżowe  o Kształtujące sylwetkę  Rekreacja jako:  o Czynnik kształtujący dobry stan jednostki (zdrowie)  o Element uzupełniający czas wolny  o Źródło satysfakcji społecznej i świadomości społecznej  o Fragment sektora usług (ekonomicznych)  3 współczesne znaczenia rekreacji:  o Zespół działań i zachowań podejmowanych przez jednostkę w czasie wolnym  o Wypoczynek po pracy (usuwanie zmęczenia, restrybucja organizmu, regenerowanie sił)  o Zjawisko społeczno-kulturowe, którego podstawę stanowi wzrost ilości czasu wolnego i związane z  tym formy zachowań ludzi  Rekreacja to sfera życia, w której  wolny wybór i decyzje  są fundamentem działania  Dobrowolna  Wykonywana w czasie wolnym  Odmienna od zajęć obowiązkowych i codziennych  Dostarczająca przyjemności i pozwalająca na wypoczynek  Bezinteresowna  Formy rekreacji:  1. Fizyczna (ruch): gimnastyka, fitness, turystyka, gry sportowe, taniec  2. Twórcza (kształtuje osobowość i uzupełnia sferę emocjonalną człowieka): plastyka, muzyka, teatr, fotografia  3. Kulturalno-rozrywkowa czytelnictwo, rozrywka umysłowa, gry towarzyskie (bulla, zośka), koła naukowe  4. Poprzez działalność społeczną: wolontariat, wolontariat pracowniczy  Przymiotnikiem rekreacyjnym można określić też:  Zachowanie (rekreacyjne) – umysłowe i fizyczne, bezwysiłkowe i połączone z wysiłkiem, bierne i aktywne  Aktywność (rekreacyjna) – dobrowolna dla przyjemności w czasie wolnym  Sport (rekreacyjny) – zawiera pierwiastek zabawy, sport dla wszystkich to sport nieklasyfikowany (np. dla 

(…)

… ją dla niej samej (motywacja wewnętrzna)
„zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły”
Rzym
Klasowe społeczeństwo
Rzymianie traktowali rekreacje jako główne źródło odpoczynku po pracy
Stopniowo powiększała się liczba dni poświęconych rozrywce i zabawie
„chleba i igrzysk”
Rozrywka z czasem stawała się coraz bardziej hedonistyczna i szokująca
Terme – SPA (Salus Per Aquam) Średniowiecze…
… internalizuje wartości związane z życiem w czasie wolnym i z nim identyfikuje swoje
prawdziwe „ja”
Czas pracy zaś związany jest z pełnieniem ról społecznych
„… sens życia członków społeczeństw nowoczesnych sprowadza się do organizacji czasu wolnego” /Anderson, 1967/
Ale z drugiej strony możemy zaobserwować tendencję przeciwstawną polegającą na „profesjonalizacji
tożsamości”, gdzie punktem odniesienia…
… ją dla niej samej (motywacja wewnętrzna)
„zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły”
Rzym
Klasowe społeczeństwo
Rzymianie traktowali rekreacje jako główne źródło odpoczynku po pracy
Stopniowo powiększała się liczba dni poświęconych rozrywce i zabawie
„chleba i igrzysk”
Rozrywka z czasem stawała się coraz bardziej hedonistyczna i szokująca
Terme – SPA (Salus Per Aquam) Średniowiecze…
… internalizuje wartości związane z życiem w czasie wolnym i z nim identyfikuje swoje
prawdziwe „ja”
Czas pracy zaś związany jest z pełnieniem ról społecznych
„… sens życia członków społeczeństw nowoczesnych sprowadza się do organizacji czasu wolnego” -
/Anderson, 1967/
Ale z drugiej strony możemy zaobserwować tendencję przeciwstawną polegającą na „profesjonalizacji
tożsamości”, gdzie punktem odniesienia…
… i
wartości
05.03.2009
ROZWÓJ REKREACJI – UJĘCIE HISTORYCZNE
Czasy prehistoryczne:
Ludzie skoncentrowani na przetrwaniu (polowanie, łowiectwo, zbieractwo)
Nie ma wolnego czasu, praca jako źródło przetrwania z czasem wraz z rozwojem społecznym (pojawiły się
narzędzia…
Pojawienie się ról społecznych jak: łowca, znachor itd. – członkowie społeczeństwa zaczęli przejawiać
większą ochotę na wypoczynek…
… współczesny, którego stworzyła cywilizacja, czyli on sam, nie jest człowiekiem szczęśliwym i
nie jest człowiekiem zdrowym
Żyje w środowisku, które sam stwarza, ale i sam zatruwa. Nie boi się złych duchów, ale boi się swoich
bliźnich i samego siebie /T. Kielanowski, Człowiek tworzy samego siebie, 1985/
2. Przemiany środowiska naturalnego
Motoryzacja, smog
Degradacja środowiska naturalnego:
o 1/3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz