MARKETING W REKREACJI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MARKETING W REKREACJI - strona 1 MARKETING W REKREACJI - strona 2 MARKETING W REKREACJI - strona 3

Fragment notatki:


      MARKETING W REKREACJI  Marketing w rekreacji:  Zwykle postrzegany jako działanie służące kreowaniu, promocji i dostarczaniu towarów i usług  klientom  indywidualnym i instytucjom  Specjaliści od spraw marketingu zajmują się marketingiem w 10 obszarach:  o 1. Produktu (np. odzież sportowa, narty, napoje), 2. Usługi (uczestnictwo w zajęciach, osobisty  trener), 3.  Doznania, 4. Imprezy, 5. Ludzie, 6. Miejsce, 7. Własność, 8. Przedsiębiorstwo (organizacja), 9.  Informacja (1% na sport, książki), 10. Idea (np. wiem co wybieram, Kotler 2005)  Najważniejsze pojęcia marketingowe (wybrane)  1. Rynki docelowe i segmentacja  Segment rynku wyodrębnia się na podstawie analizy różnic demograficznych, psychograficznych i  behawiorystycznych między nabywcami (np. typy aktywności rekreacyjnej)  Rynek docelowy – segment/-y stwarzające najwięcej możliwości  2. Rynek, przestrzeń rynkowa i meta rynek  Rynek – fizyczne miejsce dokonywania zakupów  Przestrzeń rynkowa – przestrzeń cyfrowa (wirtualne) Internet  Metarynek – opis uzupełniających się grup produktów i usług, które są ściśle powiązane z  poglądami  konsumentów, ale rozrzucone w różnych branżach (np. Lahos)  3. Potrzeby, pragnienia i popyt  Potrzeby stają się pragnieniami kiedy skierowane są na określone obiekty mające je zaspokoić, a  popyt  jest pragnieniem ograniczonym przez możliwości finansowe  Club Med. w zależności od oczekiwań, stylu życia i wypoczynku oraz wymagań co do komfortu i  zakresy  usług biorąc pod uwagę charakter stworzył wioski:  o Rodzinne  o Dla wszystkich  o Tylko dla dorosłych  4. Produkt, oferta i marka  Produkt – będące do sprzedaży usługi lub kompleksowe imprezy rekreacyjne, jak i różnorodne  dobra  materialne wykorzystywane w tym celu tj.: sprzęt sportowo-rekreacyjny, odzież, obuwie sportowe.  Każdy produkt obejmuje 3 poziomy:  o Istotę produktu czyli tzw. rdzeń  o Postrzeganie produktu czyli tzw. produkt rzeczywisty – determinowane przez takie cechy jak:  Cena, jakość, styl, marka, znak handlowy, wygląd i zachowanie sprzedawców  o Korzyści dodatkowe czyli produkt rozszerzony: wydłużona gwarancja na sprzęt, serwis i  doradztwo instruktora rekreacji  Marka – nazwa, pojęcie, znak, rysunek, kombinacja w/w elementów stworzone w celu oznaczenia  produktu oraz jego odróżnienia od innych znajdujących się na rynku (indywidualne, rodzinna -  stosowane często w rekreacji, łączone)  5. Wartość klienta – wartość to stosunek korzyści (funkcjonalne + emocjonalne) do kosztów  (pieniądze + czas +  energia + straty psychiczne)  6. Konkurencja  Marki  Branżowa  Rodzajowa – zaspakajające te same potrzeby (czuli konkurencją fitness klubu jest TV) 

(…)

…, wygoda nabycia, komunikowanie się
Cenę ustala się 4 metodami:
o Kosztowa – koszty własne + marża
o Rynkowa – analiza pomiędzy popytem a i podażą
o Odwrócona – ile skłonny jest zapłacić klient + materiały (najczęściej stosowana w usługach)
* opusty, terminy płatności, rabaty, warunki kredytu
Promocja
o Sprzedaży
o Reklamy
o Sprzedaży osobistej
o Public relation
o Marketing bezpośredni, telemarketing
…. turniej)
b. Wielodniowe – trwające kilka dni (np. spartakiady)
3. Cykliczność
a. Jednorazowe – powstające w dowolnej inicjatywy organizatorów lub jako naśladownictwo
podobnej
imprezy organizowanej wcześniej w innym miejscu
b. Okazjonalne – jednorazowe, czasami powtarzane przy podobnej okazji, ale bez związku z
poprzednimi
imprezami
c. Powtarzalne – mocno powiązane z tradycją imprezy oraz programem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz