Cechy w rekreacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy w rekreacji - strona 1 Cechy w rekreacji - strona 2 Cechy w rekreacji - strona 3

Fragment notatki:


      Osobowość:  Nadrzędny, indywidualny „mechanizm” sterujący całością czynności ludzkich /Reykowski 1999/  Koncepcja sformułowana przez GUILFORDA pozwala wyróżnić 7 grup cech zwanych osobowością:  1. Potrzeby  2. Zainteresowania  3. Postawy  4. Temperament  5. Uzdolnienia  6. Cechy morfologiczne  7. Cechy fizjologiczne  POTRZEBY  Stan napięcia domagającego się rozładowania  Wynika on z dążenia organizmu do utrzymania równowagi homostatycznej z otoczeniem  fizycznym,  środowiskiem (biostaza) i psychologicznym środowiskiem organizmu (psychostaza) lub inaczej  dążeniem do  przywrócenia optimum życiowego organizmu  Hierarchia potrzeb A. Maslowa  Potrzeby estetyczne potrzeby uzupełniające  Potrzeby wiedzy i rozumienia  Potrzeba samorealizacji  Potrzeba uznania i szacunku potrzeby wyższego rzędu  Potrzeba przynależności (afiliacji)  Potrzeba bezpieczeństwa  Potrzeby fizjologiczne potrzeby niższego rzędu  Wyższe potrzeby:  Wymagają lepszych warunków rodzinnych, ekonomicznych oraz wykształcenia,  ich zaspokojenie dostarcza więcej dodatnich subiektywnych przeżyć, wzbogaca życie wewnętrzne  dążenie do ich zaspokojenia przedstawia ogólny trend zmierzający w kierunku zdrowia, a  oddalający patologię  Wybrane potrzeby w procesie pracy i aktywności rekreacyjno-turystycznej (uzupełnić)  ZAINTERESOWANIA  względnie trwała obserwowalna dążność do poznawania otaczającego świata przybierająca  wyraża się w 3 aspektach:  1. aktywność poznawcza – dostrzeganie określonych cech przedmiotów oraz związków zależności  między nimi, a także wybranych problemów  2. aspekt dynamiczny – przejawia się w dążeniu do zbadania przedmiotu zainteresowania  (poznania, rozwiązania)  3. składnik emocjonalny – oparty o przeżywanie różnorodnych uczuć związanych z nabywaniem i  posiadaniem wiedzy  określone zainteresowania mogą stanowić istotny czynnik napędowy ludzkiej aktywności i  decydować o  doborze właściwej aktywności rekreacyjnej  jak wynika z badań przeprowadzonych na studentach w zakresie turystyki i rekreacji w zakresie  zainteresowań  to:  o na turystyce dominującymi okazały się zainteresowania „gospodarcze” i „językowo-literackie”  natomiast a rekreacji „psychologiczno-socjologiczno-filozoficzne”. Natomiast z dziedzin  nieinteresujących m.in. matematyka  SYSTEM POSTAWY  Nasza reakcja na określone wydarzenie składa się z:  1. Intencji zachowania – oczekiwania lub plany zachowań w określony sposób  2. Elementów poznawczych  3. Reakcji uczuciowej  Zachowanie  Środowisko  Osobowość  Konsekwencje  9  4. Samego zachowania  5. Postawy – wartościujące nastawienie oparte na elementach 1-4  Postawy  o wpływają na postrzeganie i myśli  o są łatwo dostępną sumą ocen 

(…)

…:
o Fizyczne
Czynniki klimatyczne (wilgotność, temperatura)
Hałas (natężenie, częstotliwość, czas trwania)
Wibracje
Oświetlenie
Promieniowanie jonizujące (źródło: aparat rentgenowski)
Promieniowanie mikrofalowe (kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe). Ich
biologiczne a zwłaszcza psychologiczne oddziaływanie nie jest jeszcze do końca zbadane
Hipoksja – niedobór tlenu (alpiniści, płetwonurkowie…
…, czas trwania)
Wibracje
Oświetlenie
Promieniowanie jonizujące (źródło: aparat rentgenowski)
Promieniowanie mikrofalowe (kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe). Ich
biologiczne a zwłaszcza psychologiczne oddziaływanie nie jest jeszcze do końca zbadane
Hipoksja – niedobór tlenu (alpiniści, płetwonurkowie)
Przyśpieszenia
Nieważkość
o Chronobiologiczne
Rytmy biologiczne (zakłócenia)
Zakłócenia rytmu…
… dalekomorskie, wieże wiertnicze, okręty podwodne, stacje
kosmiczne
o Deprywacja związana z izolacją przypadkową: katastrofy górnicze,
schrony
o Deprywacja związana z izolacją przymusową: obozy koncentracyjne,
jenieckie, zakłady penitencjarne
o Socjologiczne czynniki stresu:
Stres organizacyjny związany z stylem kierowania (autokratycznym, demokratyczny,
uchylający się od ingerencji „laissaize faire”)
12…
… sfery umysłowej,
psychologicznej, motorycznej czy ogólnie rzecz ujmując do zaburzeń
zachowania jednostki (Lewicki 1969)
Sytuacje deprywacyjne:
o Naturalne: samotność, deprywowane środowisko wychowawcze,
izolacja społeczna
o Deprywacja związana z izolacją zadaniową: wyprawy wysokogórskie,
statki dalekomorskie, wieże wiertnicze, okręty podwodne, stacje
kosmiczne
o Deprywacja związana z izolacją…
… się też z faktu, że pracujący w szalonym tempie chcą też
w takim
tempie wypoczywać
głód adrenaliny + fakt, że w tych dyscyplinach liczy się uczestnictwo, a nie tylko walka o czołowe
miejsce
TRENING RELAKSACYJNY jako forma nabywania odporności na stres
ćwiczenia relaksacyjne wpływają na zmiany napięć mięśni szkieletowych, prowadzą do obniżenia
poczucia
lęku
kojarzy się z bezruchem, gdyż proponuje efektywną…
… organizacja czasu wolnego
pozwala na
prowadzenia życia człowieka cywilizowanego i pełnej sprawności fizycznej i psychicznej
Ćwicząc sprawność motoryczną człowiek posiada nowe umiejętności i nawyki, których
wykorzystywanie
sprawia mu przyjemność, zwiększa wydolność organizmu, a tym samym jego odporność oraz opóźnia
procesy
starzenia
Zamiast usiąść w zadymionym lokalu wykonaj kilka ćwiczeń w przewietrzonym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz